Pondelok /31.07./

sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
spomienka

18.00 Strážske
+ Ján, Anna a Ján Matis
19.00 Brekov
+ z rodín Tomáš, Kirvej, Demeter

Utorok /01.08./

sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

07.00 Strážske
ZBP pre Annu Štefanovskú
 

 

Streda /02.08./

féria

18.00 Strážske
ZBP pre Zlaticu Tušekovú
16.00–18.00 Brekov-sv. zmierenia

18.00 Brekov
+ z rodiny Baníkovej

Štvrtok /03.08./

féria

16.00–18.00 Strážske-sv.zmierenia

18.00 Strážske
+ Mária Vaľovčíková

 

 

Piatok /04.08./

sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
spomienka

09.00 Strážske–sv. zmierenia chorých

16.00–17.00 Krivošťany-sv.zmierenia

17.00 Krivošťany

18.15 Strážske
+ z rodín Šimkovej, Tomašíkovej

09.00 Brekov–sv. zmierenia chorých

16.00–17.00 P.Čemerné-sv.zmierenia

17.00 Pusté Čemerné

18.15 Brekov
+ Anna Harakaľová

Sobota /05.08./

Výročie posvätenia hlavnej mariánskej baziliky v Ríme

08.00 Strážske s večeradlom
+ z rodín Debrovej a Grigeľovej
18.00 oslavy dňa obce Brekov

Nedeľa /06.08./

Sviatok Premenenia Pána

08.00 Krivošťany

09.15 Strážske
ZBP pre Antona a Teréziu Tkáč 

09.00 Pusté Čemerné

10.30 Brekov – 710. výročie obce
ZBP pre Petra a Ondreja Mihaľka

  • KN č. 30 – Starí rodičia sú bohatstvom spoločnosti. – Oltár od Majstra Pavla je Božím darom. – Európa reálne speje ku katastrofe. – Biskup Milan Lach prišiel do Parmy. – Slovenskí kňazi prežili nešťastie v savojských Alpách. – Nemecká diecéza vyšetrila prípady násilia na deťoch. – Smrť Kamerunského biskupa bola vražda. – Vatikán má vlastnú železnicu i vlastný heliport. – Gróf Monte Cristo ešte žije. – Vzácny kvet z Alsaska má veľa nasledovníčok. – Keď láska ku klubu prerastie cez hlavu. – Hrad Červený Kameň dômyselne ukrývajú lesy. – IT pomocníci, ktorí pomáhajú v domácnosti. – Výška nie je problém, iba hĺbka. – Vytvorili vozík, ktorý je možné ovládať myšlienkami. – Camp Fest prinesie i množstvo slovenskej tvorby. – Slovenský talent prestúpil k talianskemu gigantovi. – Kto očistí dušu znásilnenej? – Hodnotový odkaz v kresťanskom divadle.
  • Na farskej výveske oproti Lurdskej jaskyni si všimnite jednotlivé plagáty s ponukami a podrobným programom pre deti, mládež, rodiny i staršiu generáciu dôchodkárov, ktoré sa v rámci košickej arcidiecézy chystajú zrealizovať počas letných prázdnin vrátane dovolenkového obdobia s adresami prihlásenia.