Pondelok /25.09./

féria

18.00 Strážske
+ Daniel Ciganoc
16.00–17.00 Brekov-sv. zmierenia

17.00 Brekov – výročná
+ Dušan Demeter

Utorok /26.09./

sv. Kozmu a Damiána, muč.
spomienka

18.00 Strážske
+ Viktor, Anna a Jozef Tušajoví
17.00 Pusté Čemerné

Streda /27.09./

sv. Vincenta de Paul, kňaza
spomienka

18.00 Strážske – detská
+ Ján a Helena Sabol
17.00–18.00 sviatosť zmierenia

18.00 Brekov
+ Michal a Mária Jacina

Štvrtok /28.09./

sv. Václava, mučeníka
spomienka

18.00 Strážske
+ z rodín Lukačko a Maceňko
17.00 Krivošťany

Piatok /29.09./

sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
sviatok

18.00 Strážske
+ Ľubica Bánová
 17.00–18.00 Brekov-sv.zmierenia

 18.00 Brekov – Ipsa die
+ Michal Matyščák

Sobota /30.09./

sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka

15.00 Strážske – sobášny obrad

18.00 Strážske
ZBP pre Rudolfa a Martu Kiseľ

17.00 večeradlo s Pannou Máriou

18.00 Brekov – duch. obnova
+ Michal Nemec

Nedeľa /01.10./

26. nedeľa v období cez rok

08.00 Krivošťany

09.15 Pusté Čemerné

09.15 Strážske
ZBP pre Michalov, Beátu a Petra 

10.30 Brekov – odpust. slávnosť
ZBP pre Máriu Balážovú
Za veriacich celej farnosti
  • KN č. 38 – S úctou k Panne Márii obstojíme v skúškach života. – Veda je neustále otvorená pre hodnoty viery. – Slovenské kolégium v Ríme jubiluje. – Nového nuncia prijal prezident. – Znakom dnešnej modernej doby je vypočítavosť. – Revízia liturgických textov má nové pravidlá. – Českom putuje fatimská socha a Nemci pochodovali za život. – EÚ pristúpila k Istanbulskému dohovoru. – Teroristi prepustili dlhodobo nezvestného saleziánskeho misionára dona Thomasa. – Kolumbia je radostný ľud, ktorý má nádej i budúcnosť. – Kalkatu nájdeš na celom svete. – Prípravy blahorečenia dona Titusa Zemana sú v plnom prúde. – Pátrač po telách zabitých väzňov svedomia. – Levočské vrchy sú znovuobjaveným klenotom. – Kto môže rozdávať sväté prijímanie? – Neodkladajme deti pred televízor. – Narcizmus oberá o radosť a plodí smútok. – Duálne vzdelávanie sa bude týkať i vysokoškolákov. – Zverejnili rebríček univerzít, najlepšou SK je UK!!!
  • V stredu 27.09.2017 po večernej detskej svätej omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí!!!
  • Počas nasledujúceho víkendu 29.09. – 01.10.2017 o 10.30 budeme sláviť v rámci farnosti duchovnú obnovu pred samotnou odpustovou slávnosťou sv. Michala, archanjela v Brekove, na ktorú ste rovnako všetci srdečne pozvaní. Hlavným celebrantom a zároveň kazateľom bude vdp. Oliver Székely, farár Sokol