Pondelok /30.10./

féria

17.00–18.00 Strážske-sv.zmierenia

18.00 Strážske
ZBP pre r. Ilčišin, Legemza, Vaľo

07.00 Brekov
+ Michal a Mária Bača
+ Jozef Mydlo

Utorok /31.10./

féria

16.00–18.00 Strážske-sv.zmierenia

18.00 Strážske
+ Ladislav Mikloš
+ z rodín Tušekovej a Oleárovej

13.00 Pusté Čemerné – pohreb
+ Michal Ardan

Streda /01.11./

Slávnosť Všetkých Svätých

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
Za veriacich celej farnosti

08.00 Pusté Čemerné

09.30 Brekov
ZBP pre Bohuznámu Katarínu

Štvrtok /02.11./

Spomienka všetkých verných zosnulých – Dušičky

17.00 Krivošťany

18.15 Strážske – „dom nádeje“
+ Miroslav, Mária a Ján Micik

17.00 Pusté Čemerné

18.15 Brekov – „dom nádeje“
+ za dušičky v očistci

Piatok /03.11./

sv. Martina de Porres, rehoľ.
spomienka

09.00 Strážske–sv.zmierenia chorých

17.00 Krivošťany

18.15 Strážske
+ Ľubomír, Štefan Mach, Mária B

09.00 Brekov–sv.zmierenia chorých

17.00 Pusté Čemerné

18.15 Brekov
+ Michal Choma, Anna Štofejová

Sobota /04.11./

sv. Karola Boromea, biskupa a patróna kňazského seminára KE
spomienka

17.00 Strážske-večeradlo s P. Máriou

18.00 Strážske – mládežnícka
+ Peter Mitro

08.00 Brekov – fatimská sobota
+ z rodín Brachovej a Dankovej

Nedeľa /05.11./

31. nedeľa v období cez rok

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre Jána a Annu Manových 

08.00 Brekov
ZBP pre rod. Alfonza Porvažníka

09.30 Pusté Čemerné

  • KN č. 43 – Neopúšťajme líniu zdravého rozumu. – Pripomenuli si obete hôr. – Kto si rozdelí peniaze z mediálnej zbierky. – Najväčšie dobrodružstvo je vedľa nás. – Odhalili tabuľu bývalým členom PTP. – Misia v Ríme má nového správcu. – Budeme sláviť misijný mesiac. – Totality patria do kontajnera. – Somálsko smúti za obeťami útoku. – Španielsko má 109 nových blahoslavených a Taliansko znásobuje sociálnu pomoc. – Františkáni sú vo Svätej zemi už 800 rokov. – Európa musí byť skutočnou rodinou národov. – Kritizujú stiahnutie aplikácie o potratoch. – Blahoslavení tí, ktorí zomierajú v Pánovi. – Ruženec posilňuje ženy a zároveň zušľachťuje mužov. – Bez Krista padá každá teológia. – Byť opatrovateľkou znamená slúžiť. – Obe diecézy aktualizovali svätomartinské posolstvo a veria v duchovné ovocie jubilea. – Odkaz Fatimy aktuálny.
  • Na slávnosť Všetkých Svätých 01.11.2017 sa  stretneme pri „dušičkových“ pobožnostiach na cintorínoch:
    14.00h –  Krivošťany a Pusté Čemerné 
    15.00h   mestský cintorín v Strážskom 
  • Na pamiatku všetkých verných zosnulých 02.11.2017 po večernej sv. omši v Dome nádeje v Brekove.
  • Počas celej „dušičkovej oktávy“ v dňoch od 01.11. do 08.11.2017 budeme mať opäť možnosť získať pre dušičky v očistci úplné odpustky pri splnení obvyklých podmienok, ku ktorým sa vzájomne povzbuďme
  • V utorok 14.11.2017 od 18.00 sa pre mládež opäť pripravuje Godzone Tour – odhodlaní zmeniť svet v hale Cassosport v Košiciach. Kto má zvlášť z radov mládeže záujem, hláste sa včas v sákristiách kostolov.