Pondelok /27.11./

féria

18.00 Strážske
+ z rodín Ballovej a Gerbocovej
16.00–17.00 Brekov-sv.zmierenia

17.00 Brekov
+ Milan a Jozef Jurov

Utorok /28.11./

féria

07.00 Strážske
+ Ladislav Brezovský
 

 

Streda /29.11./

féria

18.00 Strážske
ZBP pre Veroniku Kadlicovú
16.00–18.00 Brekov-sv.zmierenia

18.00 Brekov
+ Ján Kováč

Štvrtok /30.11./

sv. Ondreja, apoštola a zároveň patróna KE-arcidiecézy
sviatok

09.00 Detský domov-sv.zmierenia

16.00–18.00 Strážske-sv.zmierenia

18.00 Strážske
+ Jozef a Mária Pavlík
+ Ondrej Ondo

 

 

Piatok /01.12./

féria

09.00 Strážske–sv.zmierenia chorých

16.00–17.00 Krivošťany-sv.zmierenia

17.00 Krivošťany

18.15 Strážske
+ Ján Šándor

09.00 Brekov–sv.zmierenia chorých

16.00–17.00 P.Čemerné-sv.zmierenia

17.00 Pusté Čemerné

18.15 Brekov
+ Andrej Capulič

Sobota /02.12./

féria

17.00 večeradlo s Pannou Máriou

18.00 Strážske – mládežnícka
+ Mária Balková
+ Gabriela Lugošová

08.00 Brekov – večeradlo s omšou
+ z rodiny Baníkovej

Nedeľa /03.12./

1. adventná nedeľa

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske – krstná slávnosť
ZBP pre rodinu Trnkovú 

08.00 Pusté Čemerné

09.30 Brekov
ZBP pre Bohuznámych manželov

  • KN č. 47 – Duchovný pastier oslavuje storočnicu. – Nestraťme identitu muža a ženy. – Vždy sa oplatí uveriť Bohu. – Vo Vatikáne obedovalo 1500 chudobných. – Nákazy budú nebezpečnejšie než rakovina. – Pohár predsedu KBS putuje na východ. – Slovenské kolégium oslávilo 20 rokov. – Exkomunikácia slobodomurárov neustále trvá. – Pápežovi Františkovi darovali unikátne športové Lamborghini. – Pripomenuli si reformáciu. – Kresťania sú najviac prenasledovanou skupinou. – Svätá omša je modlitbou. – Spytovanie svedomia nie je iba bilanciou hriechov. – Popol zo zosnulého nemožno len tak rozsypať. – V Starej Halíči sú aj maličkosti zázrakmi. – Máme vysokú fluktuáciu zamestnancov. – Mladí od Cirkvi už nič neočakávajú. – Orient expres.
  • Do konca tohto mesiaca novembra nahláste chorých na spoveď pred sviatkami v sákristiách kostolov.
  • Nasledujúcu 1. adventnú nedeľu podporíme zbierkou Slovenskú katolícku charitu a zároveň pri všetkých sv. omšiach požehnáme adventné vence dúfajúc, že sa pri nich počas celého Adventu budeme totiž pravidelne stretávať nielen v kostoloch celej našej farnosti, ale predovšetkým i doma vo vlastných rodinách.