Pondelok /25.12./

Slávnosť Narodenia Pána

09.00 Krivošťany

10.30 Strážske
Za veriacich celej farnosti

09.00 Pusté Čemerné

10.30 Brekov
Za veriacich celej farnosti

Utorok /26.12./

Sviatok sv. Štefana, diakona a prvomučeníka

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
Za veriacich celej farnosti

08.00 Brekov
ZBP pre Bohuznámu Máriu

09.30 Pusté Čemerné

Streda /27.12./

Sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu

07.00 Strážske
+ Anna Baánová
17.00 Brekov s požehnaním vína
+ Jozef a Oľga Maďarik

Štvrtok /28.12./

sv. betlehemských neviniatok
sviatok

18.00 Strážske
+ Andrej a Zuzana Maceňko
17.00 Brekov
+ Jozef a Juraj Kováč

Piatok /29.12./

sv. Tomáša Becketa, biskupa
spomienka

18.00 Strážske
ZBP pre Jurka Mazára
17.00 Brekov
+ z rodín Cacarovej a Čelovskej

Sobota /30.12./

féria

08.00 Strážske – ďakovná
ZBP pre Ladislava Mazára
14.00 Brekov – stretnutie dôchodcov

15.30 Krivošťany – požeh. príbytkov

Nedeľa /31.12./

Nedeľa Svätej Rodiny

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre všetky rodiny farnosti 

08.00 Pusté Čemerné

09.30 Brekov
ZBP pre Jozefa s rodinou

  • KN č. 51 – 52 – Ak je srdce prázdne, môže ho naplniť jedine Boh. – Na nedeľnú, či sviatočnú omšu nechodíme preto, aby sme splnili Božie, či cirkevné prikázanie. – Slovo sa stalo Láskou. – Jozef bol spravodlivý manžel i otec. – Sviatky na snehu budú čoraz zriedkavejšie. – Sám seba nepočúvam rád. – Ako pápeži oslavujú Narodenie Pána. – Ľadové kráľovstvo v nás musíme roztopiť lúčmi dobra. – Obyvatelia Chile a Peru privítajú v januári pápeža Františka. – Na Vianoce nás môže potrápiť i osamelosť. – Keď sviatky prinášajú hádky. – Najkrajšie Vianoce prežila za mrežami. – Lomnický štít láka návštevníkov z celého sveta. – Design, za ktorým je myšlienka alebo vtip. – Samostatná slovenská cirkevná provincia jubiluje. – Dobro sa opláca, zlo sa raz vypomstí. – Vianoce spájajú a tešia sa v rôznych kútoch sveta. – Športové vrcholy i pády.
  • V pondelok na slávnosť Božieho narodenia a v nedeľu Svätej rodiny bude vo farskom kostole po skončení svätej omše vyložená Eucharistia až do 15.00, kedy pobožnosťou rodín ukončíme farskú adoráciu a po nej požehnáme príbytky v Strážskom, ktoré v priebehu týždňa nahláste v sakristii farského kostola.
  • Pastoračnú návštevu rodín spojenú s požehnaním príbytkov začneme v tomto najkratšom možnom vianočnom období už v sobotu 30.12.2017 o 15.30 najprv na najmenšej filiálke v Krivošťanoch, potom následne v nedeľu Svätej rodiny 31.12.2017 po pobožnosti rodín o 15.00 v Strážskom, v pondelok 01.01.2018 na Nový rok o 14.00 v Pustom Čemernom a koledovanie po farnosti ukončíme počas víkendu 06.01.2018 – 07.01.2018 rovnako o 14.00 napokon na najväčšej filiálke v Brekove. Indície: otvorené kapurky s pantličkami.