Pondelok /08.01./

féria

09.00 Strážske – domov dôchodcov

18.00 Strážske
ZBP pre Štefana a Moniku Holej

17.00 Brekov
+ Milan Mihaľko

Utorok /09.01./

féria

18.00 Strážske
+ z rodín Hlaváčovej, Hubcejovej
17.00 Krivošťany

Streda /10.01./

féria

18.00 Strážske – detská
+ Michal a Helena Jakubík
17.00 Brekov – detská
+ Michal a Anna Mihaľko

Štvrtok /11.01./

féria

18.00 Strážske
+ Ján, Edita, Cyril a Alenka
17.00 Pusté Čemerné

Piatok /12.01./

féria

18.00 Strážske
ZBP pre Mariána Šrenkela
17.00 Brekov
+ Agáta Koštová

Sobota /13.01./

sv. Hilára, biskupa i uč.Cirkvi
spomienka

18.00 Strážske – mládežnícka
+ Michal a Júlia Legdan
 

Nedeľa /14.01./

2. nedeľa v cezročnom období

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre rodinu Hudákovú 

08.00 Brekov
ZBP pre Máriu s rodinou

09.30 Pusté Čemerné

  • KN č. 1 – Betlehemské svetlo putovalo po celom Slovensku. – Rímska kúria bola u pápeža, ktorý si uctí Pátra Pia. – Ježiš Kristus je prítomný v utrpeniach tohto sveta. – Jubilejný rok 2017 bol v Cirkvi bohatý na udalosti. – Bez Ježiša nie sú Vianoce. – Boh sa nachádza vo všetkých situáciách ako stredobod vesmíru. – Ako vyzeralo 25 rokov Cirkvi v samostatnom štáte. – Taizé učí načúvať sebe i druhým. – V Prešove rozdali pred Vianocami potravinové balíčky a vo Vrícku prijali vzácne dary. – Liturgický rok a jeho slávenia sú časom spásy. – Mladých Slovákov politika nezaujíma. – Lego postavička slúži svätú omšu. – Ocenili IT diplomovky.
  • Končí sa vianočné obdobie a zároveň začína obdobie cez rok, ktoré potrvá do popolcovej stredy 14.02.
  • Mladí a hlavne snúbenci, ktorí v tomto roku zamýšľate vstúpiť do sviatostného manželstva alebo už máte aspoň vážnu známosť, dajte nám včas vedieť nielen kvôli termínom sobáša, ale hlavne kvôli náukám animátorov „školy rodiny“ a nahláste sa na farskom úrade v priebehu tohto mesiaca januára. Ďakujeme.
  • Vzhľadom nato, že dátum Veľkej Noci pripadne v tomto roku na 01.04.2018, odpustovú slávnosť Ipsa Die zo slávnosti Nanebovystúpenia Pána vo farskom kostole v Strážskom budeme sláviť vo štvrtok 10.05.2018 a samotnú odpustovú slávnosť potom na 7. veľkonočnú nedeľu 13.05.2018. O týždeň neskôr na Turíce 20.05.2018 budeme sláviť odpustovú slávnosť sv. Jána Nepomuckého na najmenšej filiálke v Krivošťanoch.
    Termíny slávností 1. svätého prijímania predbežne stanovujeme na 5. veľkonočnú nedeľu 29.04.2018 najprv v Brekove a následne na 6. veľkonočnú nedeľu 06.05.2018 vo farskom kostole v Strážskom.
    Odpustové slávnosti na ďalších filiálkach budeme sláviť potom 09.09.2018 sv. Troch košických mučeníkov v Pustom Čemernom a napokon 30.09.2018 sv. Michala, archanjela na najväčšej filiálke v Brekove. Tešíme sa.