Pondelok /29.01./

féria

18.00 Strážske
ZBP pre Dominika Bodnára
17.00 Brekov
+ Michal, Alžbeta, Anton Lenart.

Utorok /30.01./

féria

18.00 Strážske
+ Jozef a Margita Gerboc
+ Alžbeta Ješková
10.00 Košice – Dóm – katedrála
25. výročie biskupskej vysviacky

Streda /31.01./

sv. Dona Bosca, kňaza
spomienka

07.00 Strážske
ZBP pre Bohuznámeho Andreja
16.00–18.00 Brekov-sv.zmierenia

18.00 Brekov – detská
+ Pavol, František, Ján a Paulína

Štvrtok /01.02./

féria

16.00–18.00 Strážske-sv.zmierenia

18.00 Strážske
+ Ján Višňovský

09.00 Brekov–sv.zmierenia chorých

Piatok /02.02./

Obetovanie Pána – Hromnice

09.00 Strážske–sv.zmierenia chorých

16.00–17.00 Krivošťany-sv.zmierenia

17.00 Krivošťany

18.15 Strážske
ZBP pre rodiny Mihaľ a Magda

16.00–17.00 P.Čemerné-sv.zmierenia

17.00 Pusté Čemerné

18.15 Brekov
ZBP pre Bohuznámu Helenu

Sobota /03.02./

sv. Blažeja, biskupa a muč.
spomienka

08.00 Strážske s večeradlom
ZBP pre Bohuznámych Blažejov
15.00 Krivošťany – sobášna spn.
ZBP pre Milana a Ľubicu Kaplan

Nedeľa /04.02./

5. nedeľa v cezročnom období

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre Ladislava Dunaja 

08.00 Pusté Čemerné

09.30 Brekov
ZBP pre Mariána Gaľa

  • KN č. 4 – Zneuctili sochu Panny Márie v Marianke. – Kňazi Košickej arcidiecézy hovorili o pastorácii mladých. – Trnavská arcidiecéza má nového kňaza i diakona a vojaci majú nových kaplánov. – Za cirkevný sobáš si vraj priplatíme. – Pápež František objal všetok chilský ľud i Peru zažilo ľudový sviatok viery a počas letu zosobášil stevarda a letušku. – V susednom Rakúsku rastie počet dospelých pokrstených. – Modlitba musí byť odvážna. – Obrátenie je osobnou cestou človeka k svätosti. – Osmičkové roky hýbu dejinami Slovenska. – Curling nie je iba o zametaní, ale aj o fair play. – Žilinská diecéza má nový dekanát v Turzovke.
  • V piatok 02.02.2018 na sviatok Obetovania Pána – Hromnice posvätíme hromničné sviece.
  • Mladí a hlavne snúbenci, ktorí v tomto roku zamýšľate vstúpiť do sviatostného manželstva alebo už máte aspoň vážnu známosť, dajte nám včas vedieť nielen kvôli termínom sobáša, ale hlavne kvôli náukám animátorov „školy rodiny“ a nahláste sa na farskom úrade v priebehu nasledujúceho týždňa. Ďakujeme.
  • Vzhľadom nato, že dátum Veľkej Noci pripadne v tomto roku na 01.04.2018, odpustovú slávnosť Ipsa Die zo slávnosti Nanebovystúpenia Pána vo farskom kostole v Strážskom budeme sláviť vo štvrtok 10.05.2018 a samotnú odpustovú slávnosť potom na 7. veľkonočnú nedeľu 13.05.2018. O týždeň neskôr na Turíce 20.05.2018 budeme sláviť odpustovú slávnosť sv. Jána Nepomuckého na najmenšej filiálke v Krivošťanoch. Termíny slávností 1. svätého prijímania predbežne stanovujeme na 5. veľkonočnú nedeľu 29.04.2018 najprv v Brekove a následne na 6. veľkonočnú nedeľu 06.05.2018 vo farskom kostole v Strážskom. Odpustové slávnosti na ďalších filiálkach budeme sláviť potom 09.09.2018 sv. Troch košických mučeníkov v Pustom Čemernom a napokon 30.09.2018 sv. Michala, archanjela na najväčšej filiálke v Brekove. Tešíme sa.