Pondelok /05.02./

sv. Agáty, panny a mučenice
spomienka

18.00 Strážske
+ Beáta Jačová
17.00 Brekov
+ Ján a Mária Baník

Utorok /06.02./

sv. Pavla Mikiho a spol. muč.
spomienka

09.00 Michalovce – kňazské rekolekcie

18.00 Strážske
+ Mária Rakárová

17.00 Pusté Čemerné

Streda /07.02./

féria

09.00 Strážske – detský domov

18.00 Strážske – detská
+ Michal Grigeľ

17.00 Brekov – detská
+ Ondrej Haluska a Ján Mihaľko

Štvrtok /08.02./

féria

09.00 Strážske – domov dôchodcov

18.00 Strážske
+ z rodín Tomášik, Šima, Šimko

17.00 Krivošťany

Piatok /09.02./

féria

18.00 Strážske
+ Ladislav Brezovský
+ z rod.Ľubiščák, Harvan, Kovaľ
17.00 Brekov
+ František Krajč
+ Michal a Margita Porvažník

Sobota /10.02./

sv. Školastiky, panny
spomienka

18.00 Strážske – mládežnícka
+ Gabriela Lugošová
 

Nedeľa /11.02./

6. nedeľa v cezročnom období

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre Gabrielu Brehovskú 

08.00 Brekov
ZBP pre Bohuznámu Emíliu

09.30 Pusté Čemerné

  • KN č. 5 – Hokejom podporili charitu. – Spomínali na apoštola Košíc. – Kresťania sa modlili za vzájomnú jednotu. – Slovák vytvoril erb katolíckej misie v Afganistane. – Pápež František sa stretol s Petrom Saganom a zároveň hodnotil návštevu Chile a Peru. – Pravda musí byť v centre správ. – Andrea Bocelli naspieval katechézy na stretnutie rodín. – Odkaz dona Bosca sa zrkadlí i v osobnosti bl. dona Titusa Zemana. – Rodina pacienta je súčasťou liečebného tímu. – Navštívili sme kostoly s polárnou dušou. – Spoveďou a rozhrešením sa plne zmierujeme s Bohom. – Alkoholizmus ničí vzťah človeka s Bohom. – Usmievavý Ronaldinho dohral.
  • V utorok 06.02.2018 o 09.00 budeme mať pravidelné mesačné dekanátne kňazské rekolekcie v MI.
  • Mladí a hlavne snúbenci, ktorí ste sa doposiaľ nahlásili vstúpiť v tomto roku do sviatostného manželstva, náuky „školy rodiny“ sa v rámci farnosti uskutočnia počas víkendu 03.2018 – 03.03.2018, teda v piatok po večernej sv. omši a v sobotu po rannej sv. omši počas dňa so spoločným stolovaním pri obede.
  • Vzhľadom nato, že dátum Veľkej Noci pripadne v tomto roku na 01.04.2018, odpustovú slávnosť Ipsa Die zo slávnosti Nanebovystúpenia Pána vo farskom kostole v Strážskom budeme sláviť vo štvrtok 10.05.2018 a samotnú odpustovú slávnosť potom na 7. veľkonočnú nedeľu 13.05.2018. O týždeň neskôr na Turíce 20.05.2018 budeme sláviť odpustovú slávnosť sv. Jána Nepomuckého na najmenšej filiálke v Krivošťanoch. Termíny slávností 1. svätého prijímania predbežne stanovujeme na 5. veľkonočnú nedeľu 29.04.2018 najprv v Brekove a následne na 6. veľkonočnú nedeľu 06.05.2018 vo farskom kostole v Strážskom. Odpustové slávnosti na ďalších filiálkach budeme sláviť potom 09.09.2018 sv. Troch košických mučeníkov v Pustom Čemernom a napokon 30.09.2018 sv. Michala, archanjela na najväčšej filiálke v Brekove. Tešíme