Pondelok /09.04./

Slávnosť Zvestovania Pána

18.00 Strážske
+ Jozef Maľudy
17.00 Brekov
+ Michal, Anna, Andrej, Mária P.

Utorok /10.04./

féria

18.00 Strážske
+ Michal, Helena, Jozef, Anna

17.00 Pusté Čemerné

Streda /11.04./

féria

18.00 Strážske – detská
+ Štefan, Anna Veľas, Ján Roško

19.00 modlitby otcov s ligou majstr.

17.00 Brekov – detská
+ z rodín Dupľak a Kolibab

Štvrtok /12.04./

féria

09.00 Strážske – domov dôchodcov

18.00 Strážske
+ z rodín Bodnárovej a Vaškovej

17.00 Krivošťany – výročná
+ Aurélia Balková

Piatok /13.04./

féria

18.00 Strážske
+ Michal, František, Alžbeta B.
17.00 Brekov
+ Anna Porvažníková

Sobota /14.04./

féria

08.00 Strážske
+ Ladislav Mikloš
14.30 Brekov – sobáš bez omše

17.00 Pusté Čemerné spn.

Nedeľa /15.04./

3. veľkonočná nedeľa

08.00 Krivošťany

09.15 Strážske
ZBP pre Tomáša a Kristínu G. 

10.30 Brekov
ZBP pre rodinu Horváthovú
  • KN č. 13/14 – Aby sme sa pre tento svet stali pokladom. – Pápež František vyzval mladých bojovať za dôstojnosť ženy. – Veľká noc je oslavou víťazstva Ježiša Krista, nie jari. – Nesmie nám chýbať radosť Ducha. – Verše, ktoré sú plné kresťanskej nádeje i radosti. – Stal sa biskupom Ríma i celého sveta. – Veľká noc v Ždiari má svoje čaro. – Sme na kolenách pred Božím hrobom. – Talent, ktorý sa zrodil vo väznici. – Ako sa menila forma svätej omše. – Exorcista nie je mág, ale služobník samého Boha. – Obrátený človek sa môže stať inšpiráciou pre mnohých. – Strávila som tri dni v benediktínskom kláštore. – Potrebujeme odvážnych i citlivých kňazov. – Neveriaci a nechápajúci učeníci. – Pozvánka do prvého chrámu. – Na Veľkú noc potešil pápeža Františka. – Hlavný oltár v Lipanoch je umeleckým klenotom. – Pre herca je kyslíkom, keď preskočí sám seba. – Anna okúzlila svetom fantázie a splnených snov. – Tešíme sa, keď vám chutí.
  • Mladých a rodiny s deťmi pozývame 22.04.2018 na DOD do kňazského seminára v Košiciach: 08.00 svätá omša – Krivošťany, 09.00 – odchod spred farského kostola, bobová dráha – Kavečany, obed a program v seminári, prehliadka katedrály – Dómu sv. Alžbety a návrat domov okolo 19.00, miništranti – cesta grátis.
  • Počas celého veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby „Anjel Pána“, modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná.“ Prajeme Vám milostiplné požehnané Veľkonočné sviatky v kruhu rodín i v celej farnosti.