Pondelok /16.04./

féria

18.00 Strážske
+ Mária Štefanovská
17.00 Brekov – výročná
+ Vojtech Dráč

Utorok /17.04./

féria

18.00 Strážske
+ Jozef a Mária Hudák
17.00 Krivošťany

Streda /18.04./

féria

07.00 Strážske
+ Dušan Vojs
17.00 Brekov – detská
+ Andrej a Anna Mihaľko
po sv. omši stretnutie rodičov a detí

Štvrtok /19.04./

féria

18.00 Strážske
+ Viktor, Anna, Jozef Tušaj
17.00 Pusté Čemerné

Piatok /20.04./

féria

18.00 Strážske
+ Pavol a Anna Bujnovský
17.00 Brekov
+ z rodín Štofejovej a Valigovej
po sv. omši skúška rovnošiat pre deti

Sobota /21.04./

sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

18.00 Strážske
+ z rodín Ballovej a Gerbocovej
po sv. omši skúška rovnošiat pre deti
 

 

4. veľkonočná nedeľa /22.04./

Nedeľa Dobrého Pastiera

08.00 Krivošťany

09.15 Strážske
ZBP pre Teréziu Geľatkovú 

08.00 Brekov
ZBP pre Mariána Baníka

10.30 Pusté Čemerné

  • KN č. 15 – Rádio Lumen si pripomenulo 25 výročie existencie. – Potrebujeme odpúšťajúcu lásku a milosrdenstvo. – Prežívame rozsiahly politický ako aj spoločenský zmätok. – Nebojme sa nechať si odpustiť. – Predstavili apoštolskú exhortáciu Gaudete et exsultate. – V Prahe pochodovali za život a Cirkev v Čechách otvára proces blahorečenia. – Svätosť znamená konať ako Ježiš Kristus. – Nemeckí biskupi otvorili debatu o pristupovaní nekatolíkov k Eucharistii. – Po Francúzsku platí nový preklad Otčenáša už aj vo Švajčiarsku. – Pápež František dostal originálny dar. – Dvere viery sú neustále otvorené. – Ľudia bez domova sú pre nás zrkadlom. – Gréckokatolíci bojovali za právo na existenciu. – Známy etnograf Ján Lazorík sa tešil, keď ľudia rozprávali nárečím. – Kurátori by mali byť čestní a svedomití veriaci. – Nezriedka počas operácie anestetiká vybuchli. – Najlepšia učiteľka sveta je z Británie. – Mladí a starí sú záchranou spoločnosti.
  • Mladých a rodiny s deťmi pozývame 22.04.2018 na DOD do kňazského seminára v Košiciach: 08.00 svätá omša – Krivošťany, 09.00 – odchod spred farského kostola, bobová dráha – Kavečany, obed a program v seminári, prehliadka katedrály – Dómu sv. Alžbety a návrat domov okolo 19.00, miništranti – cesta grátis.
  • Počas celého veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby „Anjel Pána“, modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná.“ Nasledujúcu nedeľu prebehne zbierka na kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach.