Pondelok /30.04./

féria

18.00 Strážske – výročná
+ Mária Vaľovčíková
17.00 Brekov
+ Jozef Štofej

Utorok /01.05./

sv. Jozefa, robotníka
spomienka

07.00 Strážske
+ Jozef Tomči
 

 

Streda /02.05./

sv. Atanáza, biskupa a učiteľa
spomienka

18.00 Strážske – detská
+ z rod. Zalomovej, Anton, Juraj

19.00 modlitby otcov s ligou majstrov

16.00–18.00 Brekov-sv. zmierenia

18.00 Brekov – detská
+ Michal a Margita Štofej

Štvrtok /03.05./

sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
sviatok

09.00 Strážske – detský domov

16.00–18.00 Strážske-sv.zmierenia

18.00 Strážske – nácvik detí
+ Ján a z rodín Karafa a Mikloš
+ z rodín Baníkovej a Kozárovej

 

Piatok /04.05./

sv. Floriána, mučeníka
spomienka

09.00 Strážske–sv.zmierenia chorých

16.00–17.00 Krivošťany-sv.zmierenia

17.00 Krivošťany

18.30 Strážske
+ Alexander a Anna Polák

09.00 Brekov–sv.zmierenia chorých

16.00–17.00 P.Čemerné-sv.zmierenia

17.00 Pusté Čemerné

18.30 Brekov
+ Marta Mattová

Sobota /05.05./

sv. Vincenta Fererra, kňaza
spomienka

07.30 Strážske s večeradlom
+ z rodín Holej, Tušek, Servista

09.00 – 1. svätá spoveď detí i kajúca pobožnosť s následnou generálkou

07.30 Brekov s večeradlom
+ Cyril Štofej

Nedeľa /06.05./

6. veľkonočná nedeľa

08.00 Strážske
ZBP pre rodinu Popčákovú

10.30 Strážske – 1. sv. prijímanie
Za veriacich celej farnosti 

08.00 Brekov
ZBP pre Bohuznámeho Patrika

09.15 Pusté Čemerné

09.15 Krivošťany

  • KN č. 17 – Seminaristi sa stretli so svojimi budúcimi farníkmi. – Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák požehnal predajňu SSV v Nitre a v Komárne pribudla Bazilika minor. – Budeme mať nového zástupcu vo Vatikáne, kde zároveň otvorili spis Božieho služobníka Jána Havlíka. – Ostatky kardinála Josefa Berana uložili v Prahe. – Na Spiši spomínali na Akciu Kláštory. – V Sýrii sa začína nový konflikt. – Krst je znakom kresťanskej viery. – Boh je náš Stvoriteľ a Otec. – Sprístupnila Písmo pre znevýhodnené deti. – Modlitbou si pomáhame navzájom. – Dôraz kladú na obraz, autentickosť a dialóg. – Ako vlastne chápať neurotechnológie. – Jezuita Jozef Porubčan, ktorý žil univerzálny zákon. – Tento svet potrebuje pokoj. – Tragédiou je odchod kresťanov. – Mladí sa zišli na diecéznych stretnutiach. – Nie je ich veľa, no vieru prežívajú intenzívne.
  • Počas nastavajúceho mariánskeho mesiaca mája sa budeme pred začiatkom sv. omše modlievať mariánske litánie loretánske, na ktoré ste samozrejme všetci srdečne pozvaní i v rámci nedeľných pobožností