Pondelok /07.05./

féria

18.00 Strážske
+ z rodín Copkovej, Geregáčovej
17.00 Brekov
+ z rodín Brachovej a Hajžušovej

Utorok /08.05./

féria

07.00 Strážske
+ Viktor Ferko
 

 

Streda /09.05./

féria

09.00 Strážske – domov dôchodcov

18.00 Strážske – detská
+ Jozef a Mária Vaľovčík

17.00 Brekov – detská
+ Michal a Irena Kováč

Štvrtok /10.05./

Slávnosť Nanebovystúpenia Pána
patrocínium farského kostola

17.00 Krivošťany

18.30 Strážske – Ipsa die
+ Ján a Mária Zboraj

17.00 Pusté Čemerné

18.30 Brekov
ZBP pre manželov Bubnárových

Piatok /11.05./

Duchovná obnova pred odpustom

18.00 Strážske – duch. obnova
+ Ján a Mária Lukačko

19.00 po sv.omši celonočná adorácia

17.00 Brekov
+ Ján a Peter Juhás

18.00 prosebná svätá liturgia – P. B.

Sobota /12.05./

Duchovná obnova pred odpustom

08.00 ukončenie celonočnej adorácie

17.00 Strážske – duch. obnova
+ Jozef Maľudy, Mária Harman

17.00 ďakovná svätá liturgia – A. V.
po svätej liturgii agapé pri Cerkvi

Nedeľa /13.05./

7. veľkonočná nedeľa

09.00 Krivošťany

10.30 Strážske – odpustová sláv.
ZBP pre Jozefa i Annu Meňovčík
Za veriacich celej farnosti 

08.00 Brekov
ZBP pre Margitu Šimkaninovú

09.15 Pusté Čemerné

  • KN č. 18 – Náboženskí predstavitelia sa stretli s premiérom Petrom Pellegrinim. – Relikvie svätice ruží sv. Rity z Cascie prišli do Košíc. – Božiu služobnicu Annu Kolesárovú blahorečia začiatkom septembra na štadióne Lokomotívy v košickom Čermeli. – List premiérovi s názvom: Korupcia je prejavom nedostatku mravnosti. – Stretnutie P18 získalo duchovný patronát. – Alfie Evans stále zápasí o život. – Pápež František rozdal bezdomovcom zmrzlinu a povzbudil deti, aby klopali na Ježišovo Božské srdce. – Z Apoštolátu modlitby sa stane pápežské dielo. – Biskupov Veľkej Británie znepokojil vzostup genderovej ideológie. – Krst dáva posilu na zápas so zlom. – Boh Otec a Stvoriteľ nie je muž ani žena. – Portrétoval kráľov, ruského cára i žobrákov. – Drevo v čakárni vám spomalí tep a odbúra stres. – Príbeh stromu z Osrblia. – Transparentné finančné prostriedky zo zbierok. – Obete zločinov komunizmu sú varovným mementom. – SDM v Paname.
  • Nasledujúci víkend 11.05. – 13.05.2018 ste všetci srdečne pozvaní najprv na duchovnú obnovu pred odpustom za účasti spolubratov gr. kat. duchovných otcov a zároveň kazateľov, ktorej program si všimnite na plagátoch vývesky a následne v veľkonočnú nedeľu 13.05.2018 o 10.30 na samotnú odpustovú slávnosť Nanebovstúpenia Pána do farského kostola v Strážskom, ktorej hlavným celebrantom i zároveň slávnostným kazateľom bude duchovný otec Rastislav Dvorový, biblista a zároveň sprievodca pútnikov po celom svete.
  • Novénu k Duchu Svätému sa začneme modliť od piatka 11.05.2018 pred svätými omšami s litániami.
  • Z piatka na sobotu v rámci duchovnej obnovy opäť pozývame na celonočnú poklonu pred odpustom.
  • Počas nastavajúceho mariánskeho mesiaca mája sa budeme pred začiatkom sv. omše modlievať mariánske litánie loretánske, na ktoré ste samozrejme všetci srdečne pozvaní i v rámci nedeľných pobožností