Pondelok /02.07./

Sviatok Navštívenia Panny Márie

18.00 Strážske
+ Marián Baán
19.00 Brekov
+ Sabína Mihaľková

Utorok /03.07./

sv. Tomáša, apoštola
sviatok

18.00 Strážske
+ Slavko Roman
19.00 Brekov
+ Alžbeta Ješková

Streda /04.07./

féria

07.00 Strážske
+ Peter Mitro
09.00 Brekov–sv.zmierenia chorých

18.00 Pusté Čemerné sps.

Štvrtok /05.07./

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov

08.00 Krivošťany

09.15 Strážske
ZBP pre rodinu Magyarovú

    

10.30 Brekov
ZBP pre Bohuznámeho Jozefa

 

Piatok /06.07./

sv. Márie Goretti, panny a mučenice
spomienka

09.00 Strážske–sv.zmierenia chorých

18.15 Strážske
+ Marián Šrenkel

17.00 Brekov
+ Jozef a Milan Jurov

Sobota /07.07./

sv. Antona Máriu Zaccariu
spomienka

08.00 Strážske s večeradlom
ZBP pre Alžbetu Gubovú s rod.
18.00 Pusté Čemerné spn.

Nedeľa /08.07./

14. nedeľa v cezročnom období

08.00 Krivošťany

09.15 Strážske
ZBP pre Michala Grigeľa s rod. 

10.30 Brekov
ZBP pre Oľgu Demkovú
  • KN č. 26 – Pripomenuli si 40 rokov cirkevnej provincie. – Rodiny putovali do Višňového. – Súťaže s Katolíckymi novinami. – Mariánska hora v Levoči očakáva početné procesie. – Slováci koncertovali v Ríme. – Do Vatikánu sa vrátil Kolumbov list. – Synoda o mladých je pripravená. – Konajme podľa Ducha a nie tela. – Desať slov pre život so zmluvou. – Životné príbehy sv. Petra a Pavla sú spojené nádoby. – Učiť či neučiť sa počas leta? – V Žiline na Solinkách adorujú nonstop. – Dospelým sa stanem, až keď začnem robiť vlastné rozhodnutia. – Odpustenie nevylučuje spravodlivosť. – Nech nás sprevádza Božské Srdce Ježišovo. – Na P18 bude N/M/oc modlitby. – Desať tipov ako plnohodnotne prežiť prázdniny. – Firmy sa najviac zaujímajú o absolventov Ekonomickej univerzity. – Festival Lumen bol nabitý pozitívnou energiou i atmosférou.
  • Chorých prvopiatkárov navštívi nový pán kaplán v tomto týždni najprv v stredu od 09.00 v Brekove a potom na samotný prvý piatok v prázdninovom mesiaci júli rovnako od 09.00 pre zmenu v Strážskom.