Pondelok /03.09./

sv. Gregora Veľkého, pápeža
spomienka

18.00 Strážske
+ Jozef Vaľovčík
17.00 Brekov
+ Anton a Daniela Klajban

Utorok /04.09./

féria

07.00 Strážske
+ Stanislav Boroš
 

 

Streda /05.09./

féria

18.00 Strážske
+ z rodín Cacarovej a Čeľovskej
16.00–18.00 Brekov-sv.zmierenia

18.00 Brekov
+ Anton a Anna Danko

Štvrtok /06.09./

féria

09.00 Strážske–detský domov

16.00–18.00 Strážske-sv.zmierenia

18.00 Strážske
+ z rodín Jacko, Kadlic, Laškody

 

 

Piatok /07.09./

sv. košických mučeníkov
sviatok

09.00 Strážske–sv.zmierenia chorých

16.00–17.00 Krivošťany-sv.zmierenia

17.00 Krivošťany

18.15 Strážske
+ Marián Šrenkel

09.00 Brekov–sv.zmierenia chorých

16.00–17.00 P.Čemerné-sv.zmierenia

17.00 Pusté Čemerné – Ipsa die

18.15 Brekov
+ Vojtech Dráč

Sobota /08.09./

Narodenie Panny Márie

08.00 Strážske s večeradlom
ZBP pre Veroniku Vozárovú
08.00 Brekov s večeradlom
ZBP pre Máriu Gunárovú

Nedeľa /09.09./

23. nedeľa v cezročnom období

08.00 Krivošťany

09.15 Strážske
ZBP pre Jaroslava Vajsa 

09.00 Brekov
ZBP pre Annu Porvažníkovú

10.30 Pusté Čemerné – odpust
Za veriacich celej farnosti

  • KN č. 35 – Chceme byť svätí, nielen priemerní. – Bagatelizovanie zločinov poškodzuje slobodu. – Podpálili kaplnku sv. Heleny na Považí. – Mladí zohrali v procese blahorečenia dôležitú úlohu. – Svetové stretnutie rodín rozdávalo radosť. – Aj pápež Pavol VI. reagoval na obsadenie bývalého Československa. – Pápež František vyzval na modlitbu a pokánie. – Nevezmeš meno Božie nadarmo. – Keď sa kvalita života pretaví do hrdinstva. – Domček vo Vysokej nad Uhom pozitívne vplýva na rodiny. – Anku má rád ako vlastnú dcéru. – Požehnanie detí je vyjadrením prijatia. – Svedkom udalostí bol vtedajší farár Anton Lukáč. – Čo prinesie nový školský rok. – Plávanie môže byť vzácny dar pre dieťa od rodičov. – Slza radosti pripomenie odkaz Božej služobnice Anky Kolesárovej. – Modlila som sa, aby ma Boh použil. – Obeť svätej čistoty.
  • V piatok 07.09.2018 o 17.00 ste všetci srdečne pozvaní na Ipsa die svätých košických mučeníkov na filiálku v Pustom Čemernom a následne v nedeľu 09.09.2018 o 10.30 na samotnú odpustovú slávnosť, ktorej hlavným celebrantom a zároveň kazateľom bude spolubrat v kňazstve o. Adrián Kovaľ, rodák z Hrabovca.