Pondelok /10.09./

féria

18.00 Strážske
+ z rodín Harman a Maľudy
17.00 Brekov – výročná
+ Dušan Olah

Utorok /11.09./

féria

18.00 Strážske
+ z rodín Juhásovej a Jožiovej
17.00 Pusté Čemerné

Streda /12.09./

Meno Preblahoslavenej Panny Márie

09.00 Strážske – domov dôchodcov

18.00 Strážske
ZBP pre Bohuznámu Máriu

17.00 Brekov
ZBP pre všetky Márie

Štvrtok /13.09./

sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

18.00 Strážske
+ z rodín Daňovej a Dziakovej
17.00 Krivošťany

Piatok /14.09./

Povýšenie Svätého Kríža

18.00 Strážske
+ Ján a Helena Sabol
17.00 Brekov – posviacka kríža
+ Andrej a Mária Balog – cintorín

Sobota /15.09./

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

09.00 Krivošťany

10.30 Strážske – cintorín, odpust
ZBP pre Bohuznámu Júliu

08.00 Brekov
ZBP pre Bartolomeja Slepáka

09.15 Pusté Čemerné

Nedeľa /16.09./

24. nedeľa v cezročnom období

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre Darinu Gradošovú 

08.00 Brekov
ZBP pre Michala Baníka

09.15 Pusté Čemerné

10.30 Nacina Ves

  • KN č. 36 – Rozlúčili sme sa s biskupom Mons. Dominikom Kaľatom. – Hodnota čistoty je jedným zo životných ideálov. – Blahoslavená Anka Kolesárová mení životy mladých. – Slávnosť blahorečenia nás spojila v radosti i vďačnosti. – Manželstvo je naozaj čosi unikátne. – Ideálom nie je rozvod ani rozbitie rodiny. – Všetci potrebujeme Božiu milosť i požehnanie. – V Radvanskej farnosti pri BB sa snažia budovať mosty. – Výber kardinálov je výlučne v réžii pápeža. – V deň Ankiných narodenín sa obrátil. – Blahoželáme Anka. – STU rastie záujem o štúdium. – Ľudský život chránili na bicykli. – Mladí slovenskí vedci opäť bodovali vo svete. – Život je stále tvorenie. – Duchovný ráz miesta a spoznanie chrámov cez umelecké slohy.
  • V stredu 12.09.2018 o 09.00 ste srdečne pozvaní na odpustovú slávnosť P. M. do domova dôchodcov.
  • V piatok 14.09.2018 o 17.00 na posviacku nového kríža do Domu Nádeje na filiálke v Brekove.
  • V sobotu 15.09.2018 o 10.30 pre zmenu na cintorín do kaplnky Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska na odpustovú slávnosť, ktorej hlavným celebrantom a zároveň kazateľom bude spolubrat Adrián.