Pondelok /05.11./

féria

18.00 Strážske
+ Michal a Helena Jakubík
17.00 Brekov – „dom nádeje“
+ Ján Vajs

Utorok /06.11./

féria

18.00 Strážske
+ Štefan, Michal, Mária, Pavol Ď.  
17.00 Brekov – „dom nádeje“
+ Ján, Irena a Milan Szczygieľ

Streda /07.11./

féria

18.00 Strážske – detská
+ z rodín Klacikovej a Megelovej

19.00 modlitby otcov s ligou majstrov

17.00 Brekov – „dom nádeje“
+ Miroslav Bober

Štvrtok /08.11./

féria

08.00 Michalovce – kňazské rekolekcie

18.00 Strážske
+ z rodín Babjak, Holej a Rohaľ

17.00 Brekov – „dom nádeje“
+ Ján a Sabína Mihaľko
+ Ondrej Haluska

Piatok /09.11./

Výročie posviacky Lateránu  

18.00 Strážske
+ z rod.Leško, Perenič, Repovský
17.00 Brekov – výročná
+ Štefánia Porvažníková

Sobota /10.11./

sv. Leva Veľkého, pápeža
spomienka

15.00 Strážske – sobášna spn.
ZBP pre Miroslava a Silviu Šuľak
 

Nedeľa /11.11./

32. nedeľa v cezročnom období

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre rodinu Daňovú 

08.00 Pusté Čemerné

09.30 Brekov
ZBP pre Bohuznámu rodinu

  • KN č. 44 – KN si vážia svojich čitateľov. – Cirkevné školy môžu požiadať o grant a výbor laikov hovoril o spolupráci. – Pápeža Jána Pavla II. pripomenula výstava aj film. – Uctili si obete horských nešťastí. – Na vzniku ČSR cieľavedome pracoval aj kňaz a zároveň národovec Andrej Hlinka. – Chór Omnia zo Žiliny vyhral súťaž v susednom Poľsku. – Katolícke nemocnice pomáhajú obetiam vojny v Sýrii. – V Petrohrade odhalia tabuľu katolíckym mučeníkom. – Pápež František diskutoval s mladými i so starými a solidarita s chudobnými v Ríme. – Vernosť je životným štýlom. – Čas na cintoríne môže byť nádejou. – Pustovňa je miestom, kde sa človek stretáva s Bohom. – Odpustky nie sú výmenný obchod. – Pán Boh dopustí, ale neopustí. – Kňazský vzor priťahuje i po sto rokoch. – Cirkev to v novej republike nemala vôbec jednoduché. – Ocenili inovácie roka. – Evanjelizátormi mladých by mali byť ich rovesníci. – Múzeum duší v očistci.
  • Vo štvrtok 08.11.2018 o 08.00 budeme mať pravidelné mesačné dekanátne kňazské rekolekcie v MI.
  • Počas celej „dušičkovej oktávy“ v dňoch od 01.11. do 08.11.2018 budeme mať opäť možnosť získať pre dušičky v očistci úplné odpustky pri splnení obvyklých podmienok, ku ktorým sa vzájomne povzbuďme
  • V utorok 13.11.2018 od 18.00 sa pre mládež opäť pripravuje Godzone Tour – nebojte sa byť odvážni v hale Cassosport v Košiciach. Kto má zvlášť z radov mládeže záujem, hláste sa včas v sákristiách kostolov.