Pondelok /03.12./

sv. Františka Xavera, kňaza
spomienka

06.00 Strážske – rorátna
+ z rodiny Kolibabovej
06.00 Brekov – rorátna
+ Ján Baláž

Utorok /04.12./

sv. Jána Damascéna, kňaza
spomienka

06.00 Strážske – rorátna
+ Jozef Vozár  
 

 

Streda /05.12./

féria

18.00 Strážske – detská
+ Valéria Ečegiová
16.30–18.00 Brekov-sv.zmierenia

18.00 Brekov – detská
+ Sabína Mihaľková

Štvrtok /06.12./

sv. Mikuláša, biskupa
spomienka

09.00 Strážske – detský domov

16.30–18.00 Strážske-sv.zmierenia

18.00 Strážske
+ Emil, Oľga, Imrich a Mária M.
+ Ondrej a z rodín Daňo i Dziak

 

 

Piatok /07.12./

sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka  

09.00 Strážske–sv.zmierenia chorých

16.00–17.00 Krivošťany-sv.zmierenia

17.00 Krivošťany

18.15 Strážske
+ Ján a Mária, Jozef a Mária H.

09.00 Brekov–sv.zmierenia chorých

16.00–17.00 P.Čemerné-sv.zmierenia

17.00 Pusté Čemerné

18.15 Brekov
+ Jozef a Milan Jurov

Sobota /08.12./

Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
(prikázaný sviatok)

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre rodinu Vozárovú

08.00 Pusté Čemerné

09.30 Brekov
ZBP pre Matúša Bobera

Nedeľa /09.12./

2. adventná nedeľa

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre rod. Demčák a Hýbela   

08.00 Brekov
ZBP pre Bohuznámu rodinu

09.30 Pusté Čemerné

  • KN č. 47 – Predsedom KBS zostáva Mons. Stanislav Zvolenský. – Trnavu so Sýriou spája obraz Bohorodičky. – Chrám v Hronskom Beňadiku sa stal diecéznou svätyňou. – Vo svete je prenasledovaných tristo miliónov kresťanov. – Speváci prebudili Vatikán. – Vianočná výzdoba z piesku skrášli Vatikán. – Islamisti poľujú na rodinu Asie Bibiovej. – Zomrela najstaršia rehoľníčka na svete. – Slovenská katolícka charita pomáha v Indii. – Ochotne sa dajme do služby blížnym. – Iba Božie milosrdenstvo dokáže uzdraviť. – Láska prichádza ako pokoj. – Stanovením diagnózy sa život nekončí. – Dobré ilustrácie sú dôvodom vziať knihu do rúk. – Biskup, ktorý spájal Slovákov v zahraničí. – Manželstvo sa pred Bohom nerozvádza. – Kalvária v Banskej Štiavnici. – Na stretnutí Taizé hľadali radosť. – Mladí prijmite seba takých, akí ste. – Slovenskí študenti získali prestíž.
  • Podľa zvyku i v tomto roku sa bude v nasledujúcich dňoch v sakristii kostola vyberať „rokovina“ – teda prémia ako prejav vďačnosti pre tých, ktorí nám každoročne slúžia a starajú sa o údržbu i zveľadenie a hlavne prevádzku farského či filiálnych kostolov a už v predstihu všetkým za všetko Pán Boh zaplať.