Pondelok /10.12./

féria

06.00 Strážske – rorátna
+ Jozef Kalapoš
06.00 Pusté Čemerné – rorátna

13.00 Brekov – pohrebná
+ Ladislav Kirvej

Utorok /11.12./

féria

06.00 Strážske – rorátna
+ Teodor a Anna, Ján a Mária  
17.00 Brekov – výročná
+ Sabína Mihaľková

Streda /12.12./

Panny Márie Guadalupskej
spomienka

18.00 Strážske – detská
+ Cyril a Edita Goroľ

19.00 modlitby otcov s ligou Majstrov

17.00 Brekov – detská
+ Michal Jacina

Štvrtok /13.12./

sv. Lucie, panny a mučenice
spomienka

06.00 Strážske – rorátna
+ z rodín Drotárovej i Gelčanovej

09.00 Strážske – domov dôchodcov

06.00 Krivošťany – rorátna
16.00–17.00 Voľa-sv.zmierenia

17.00 Voľa

Piatok /14.12./

sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka      

18.00 Strážske
+ Gabriela Lugošová
06.00 Brekov – rorátna
+ Mária Štofejová

Sobota /15.12./

féria

18.00 Strážske – mládežnícka
ZBP pre rodiny Košuda a Sakalík
15.00 Vinné – sviatosť zmierenia

Nedeľa /16.12./

3. adventná nedeľa

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre Agnesu Hudákovú   

08.00 Pusté Čemerné

09.30 Brekov
ZBP pre členov ruženc. bratstva

  • KN č. 49 – Nastal čas privítať Pána. – Katolícka charita stojí blízko pri každom núdznom človeku. – Vo Vysokých Tatrách na Hrebienku vyrástla ľadová bazilika. – Upevňujme zväzky lásky a pokoja v medziľudských vzťahoch. – Podľa pápeža Františka kňazstvo nie je pre homosexuálov. – Identifikovali Pilátov pečatný prsteň a schválili laické hnutie Regnum Christi. – Ľudová zbožnosť je imunitným systémom Cirkvi. – Vatikán reagoval na konflikt pri Kryme. – Stredobodom podnikania je človek. – Sväté túžby sú zárodkom nového života. – Láska prichádza ako radosť. – Hory a lesy ho učia pokore. – Preňho je každá nedeľa biblickou. – Nenechajme si podsúvať tovar nízkej kvality. – Spája ich poctivá a srdečná služba. – Do príprav SDM sa zapájajú aj väzni. – Niektorí slovenskí študenti sú výnimoční a šíria dobré meno univerzity.
  • Nasledujúci týždeň budú v stredu, piatok a sobotu zimné kántrové dni. Záväzný je však iba jeden deň. Obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, spravodlivosť a pokoj vo svete.
  • V stredu a piatok po večernom programe sa budú spisovať úmysly sv. omší na nasledujúci polrok.
  • Podľa zvyku i v tomto roku sa bude v nasledujúcich dňoch v sakristii kostola vyberať „rokovina“ – teda prémia ako prejav vďačnosti pre tých, ktorí nám každoročne slúžia a starajú sa o údržbu i zveľadenie a hlavne prevádzku farského či filiálnych kostolov a už v predstihu všetkým za všetko Pán Boh zaplať.