Pondelok /24.12./

Štedrý deň

22.30 Krivošťany – vigílna

00.00 Strážske – polnočná
Za veriacich celej farnosti

22.30 Pusté Čemerné – vigílna 

00.00 Brekov – polnočná
Na vlastný úmysel

Utorok /25.12./

Slávnosť Narodenia Pána

09.00 Krivošťany 

10.30 Strážske
Za veriacich celej farnosti  

09.00 Pusté Čemerné 

10.30 Brekov
Na vlastný úmysel

Streda /26.12./

sv. Štefana, diakona a prvomučeníka
sviatok

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre rodinu Trnkovú

08.00 Brekov
ZBP pre Štefana Štofeja

09.30 Pusté Čemerné

11.00 Nacina Ves

Štvrtok /27.12./

sv. Jána, apoštola a evanjelistu
sviatok

08.00 Strážske
+ Anna Baánová

17.00 Brekov s požehnaním vína
+ Jozef Lengyel

Piatok /28.12./

sv. Betlehemských neviniatok
sviatok   

18.00 Strážske
+ Michal a Anna Kinčovský

17.00 Brekov
+ z rodín Dydňanskej a Tomčovej

Sobota /29.12./

sv. Tomáša Becketa, biskupa
spomienka

18.00 Strážske – mládežnícka
+ z rodiny Magyarovej

08.00 Brekov
+ Helena Kováčová

Nedeľa /30.12./

Nedeľa Svätej Rodiny

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske s „cimbalovkou“
ZBP pre Petra a Pavla Oblažní   

08.00 Brekov
ZBP pre Štefana a Máriu Gaľoví

09.30 Pusté Čemerné s krstom
ZBP pre rodinu Petra Mikloša

  • KN č. 51 – 52 – Nebojte sa pri modlitbe prosiť. – Dobrota by z nás mala žiariť do celého okolia. – Vianočná pošta doručila ľudskosť. – Nezabaľme svoj život iba do pozlátka. – Charizmatický Ondrej Kandráč ďakuje Bohu. – Pozvanie k radosti stále trvá. – Sviatky možno prežiť aj v tichu hôr a lesov. – Nie je síce dokonalý, ale snaží sa byť pravdivý. – Každý betlehem má svoj jedinečný príbeh. – Patmos, ostrov apoštola a evanjelistu sv.Jána. – Zachránilo ho nesprávne smerovacie číslo. – Narodenie Ježiša Krista sa oznamuje spevom kalendy. – Sviatky znamenali pokoj v časoch neistoty. – Rozprávky ako návod na život. – Koledy umlčali aj dozorcov.
  • V duchu jednoty kresťanských rodín v celej našej farnosti na zvuk zvonov o 18.00 hod. zasadnime k štedrovečerným stolom a začnime sláviť štedrú večeru spoločnou modlitbou na počesť narodenia Mesiáša.
  • V utorok 25.12.2018 na slávnosť Božieho narodenia bude vo farskom kostole po skončení slávnostnej sv. omše vyložená Eucharistia do 15.00, kedy pobožnosťou ukončíme farskú adoráciu a následne o 16.30 vás všetkých srdečne pozývame na koncert vianočnej harmónie rodáka Matúša Mazára s Tomášom Labancom.
  • V nedeľu Svätej rodiny 30.12. po skončení sv. omše pre zmenu koncert „cimbalovky“ Miloša Goroľa.