Pondelok /31.12./

sv. Silvestra, pápeža
spomienka

17.00 Strážske – ďakovná
Za veriacich celej farnosti

17.00 Brekov – ďakovná
+ Michal a Anna Micikáš

Utorok /01.01./

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie
 Nový rok 2019

09.00 Krivošťany

10.30 Strážske
ZBP pre Annu Bielikovú

09.00 Pusté Čemerné

10.30 Brekov
ZBP pre Jána Ambra

Streda /02.01./

sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho,
biskupov i uč.Cirkvi
spomienka

18.00 Strážske – detská
ZBP pre rodinu Vajdovú

08.00 Brekov
+ Andrej, Anna, Michal, Mária M.

Štvrtok /03.01./

Najsvätejšie meno Ježiš

08.00 Strážske
+ Michal Maruščák
+ Mariana Kalová

17.00 Brekov
+ Ján, Anna a Jozef Harakaľ
+ z rodiny Baníkovej

Piatok /04.01./

féria

09.00 Strážske–sv.zmierenia chorých

17.00 Krivošťany

18.15 Strážske
+ Mária Harmanová

09.00 Brekov–sv.zmierenia chorých

17.00 Pusté Čemerné

18.15 Brekov
+ Daniela Klajbanová

Sobota /05.01./

féria

08.00 Strážske
ZBP pre Annu Polačikovú

14.00 Koleda v Pustom Čemernom

Nedeľa /06.01./

Slávnosť Zjavenia Pána

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre rodinu Dzurilovú   

08.00 Pusté Čemerné

09.30 Brekov
ZBP pre Michala Porvažníka

  • KN č. 51 – 52 – Nebojte sa pri modlitbe prosiť. – Dobrota by z nás mala žiariť do celého okolia. – Vianočná pošta doručila ľudskosť. – Nezabaľme svoj život iba do pozlátka. – Charizmatický Ondrej Kandráč ďakuje Bohu. – Pozvanie k radosti stále trvá. – Sviatky možno prežiť aj v tichu hôr a lesov. – Nie je síce dokonalý, ale snaží sa byť pravdivý. – Každý betlehem má svoj jedinečný príbeh. – Patmos, ostrov apoštola a evanjelistu sv.Jána. – Zachránilo ho nesprávne smerovacie číslo. – Narodenie Ježiša Krista sa oznamuje spevom kalendy. – Sviatky znamenali pokoj v časoch neistoty. – Rozprávky ako návod na život. – Koledy umlčali aj dozorcov.
  • Na Silvestra po ďakovnej sv. omši bude vo farskom kostole až do polnoci vyložená Eucharistia.
  • Pastoračnú návštevu rodín spojenú s požehnaním príbytkov začneme na Nový rok 01.01.2019 o 14.00 najprv na najmenšej filiálke v Krivošťanoch, následne v sobotu 05.01.2019 o 14.00 v Pustom Čemernom, na slávnosť Zjavenia Pána 06.01.2019 po pobožnosti o 14.00 v Strážskom a koledovanie v rámci farnosti ukončíme v závere vianočného obdobia počas víkendu 12.01. – 13.01.2019 rovnako o 14.00 napokon na najväčšej filiálke v Brekove. Indície prijatia farských koledníkov budú otvorené kapurky aj s pantličkami.