Pondelok /07.01./

féria

13.00 Strážske – pohrebná
+ Jozef Tokár

18.00 Strážske
+ z rodiny Meňovčíkovej

17.00 Brekov
+ Michal a Anna Porvažník

Utorok /08.01./

féria

07.00 Strážske
+ na starom cintoríne v Strážkom
17.00 Pusté Čemerné

Streda /09.01./

féria

18.00 Strážske – detská
+ Juraj, Mária, Jozef, Anna Gaľo
17.00 Brekov – detská
+ Michal a Anna Mihaľko

Štvrtok /10.01./

féria

09.00 Strážske – domov dôchodcov

18.00 Strážske – deviatnik
+ Michal a Helena Jakubík

17.00 Krivošťany

Piatok /11.01./

féria

18.00 Strážske – deviatnik
+ Ján, Jozefína a Ján Višňovský
17.00 Brekov
+ Michal a Mária Hrubovčák

Sobota /12.01./

féria

08.00 Strážske – deviatnik
+ z rodín Jurovej a Misárovej
08.00 Brekov
+ Milan Mihaľko, Edita Čigášová

Nedeľa /13.01./

Nedeľa Krstu Krista Pána

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre Branislava Hudáka   

08.00 Brekov
ZBP pre Annu Besterciovú

09.30 Pusté Čemerné

  • KN č. 1 – Narodenie Pána sme prežívali rozlične. – Aj deti z kardiochirurgie mali Vianoce. – Pomohli sme Afrike. – KBS sleduje prípravy národného pochodu. – Rok 2018 v Cirkvi, vo svete i na Slovensku. – Nie hltať a hrabať, ale deliť sa a darovať. – Spása prechádza cez lásku. – Budú sa Ti klaňať Pane, všetky národy sveta. – Boh nám dal dar, ktorý je zadarmo. – Ruský sever, od neslobody k voľnosti. – Na čom chceme stavať manželstvo. – Prijatie eura bolo zrejme správnym krokom. – Svetové dni mládeže sú už predo dvermi.
  • Mladí a hlavne snúbenci, ktorí v tomto roku zamýšľate vstúpiť do sviatostného manželstva alebo už máte aspoň vážnu známosť, dajte nám včas vedieť nielen kvôli termínom sobáša, ale hlavne kvôli náukám animátorov „školy rodiny“ a nahláste sa na farskom úrade ešte v priebehu tohto mesiaca januára. Ďakujeme.
  • Od štvrtku 10.01.2019 sa vo farskom kostole budeme modliť deviatnik k úcte Troch svätých košických mučeníkov, ktorých relikvie zavítajú do našej farnosti obtýždeň vo štvrtok a piatok, teda 17.01 – 18.01.2019.
  • Vzhľadom nato, že dátum Veľkej noci pripadne v tomto roku na 21.04.2019, odpustovú slávnosť Ipsa die zo slávnosti Nanebovystúpenia Pána vo farskom kostole v Strážskom budeme sláviť vo štvrtok 30.05.2019 a samotnú odpustovú slávnosť potom následne na 7. veľkonočnú nedeľu 02.06.2019. Termíny slávností 1. svätého prijímania tak pripadajú do úvahy najprv na 4. veľkonočnú nedeľu Dobrého Pastiera 12.05.2019 v Brekove a potom na 6. veľkonočnú nedeľu 26.05.2019 vo farskom kostole v Strážskom, keďže medzitým na 5. veľkonočnú nedeľu 19.05.2019 pripadne odpustová slávnosť na filiálke v Krivošťanoch. V Pustom Čemernom budeme sláviť celý odpustový víkend sv. Troch košických mučeníkov 07.09.2019 – 08.09.2019 a napokon 29.09.2019 odpustovú slávnosť sv. Michala, archanjela na najväčšej filiálke v Brekove.