Termíny farských katechéz pre prvoprijímajúce deti
ZŠ Strážske v roku 2018:

7.2.2018 – 3.A
14.2.2018 – 3.B
21.2.2018 – 3.A
7.3.2018 – 3.B
14.3.2018 – 3.A
21.3.2018 – 3.B
11.4.2018 – 3.A
18.4.2018 – 3.B
25.4.2018 – 3.A

 

Budeme sa stretať tak ako v minulom roku 2017 a to o 17.00h v katechetickej miestnosti. Deti ktoré pre chorobu sa nebudú môcť dostaviť na daný termín nech si ho nahradia v najbližšom možnom termíne.

 

Od 17.30 bude je nácvik detských piesní na detskú sv. omšu v katechetickej miestnosti. Pozývame i rodičov, aby povzbudili svoje mladšie i staršie deti na nácvik týchto piesní. Tešíme sa na vytvorenie detského spoločenstva stredobodom ktorého je Ten, ktorý na adresu detí povedal: „takým patrí Božie kráľovstvo“.