Termíny farských katechéz pre prvoprijímajúce deti ZŠ Strážske:

 

18.10. 2017 – 3.A

25.10.2017 – 3.B

08.11.2017 – 3.A

15.11.2017 – 3.B

22.11.2017 – 3.A

06.12.2017 – 3.B

13.12.2017 – 3.A

20.12. 2017 – 3.B

 

Budeme sa stretať o 17.00h v katechetickej miestnosti. Deti ktoré pre chorobu sa nebudú môcť dostaviť na daný termín nech si ho nahradia v najbližšom možnom termíne.

 

Od 17.30 bude nasledovať nácvik piesní na detskú sv. omšu v katechetickej miestnosti. Pozývame i rodičov, aby povzbudili svoje mladšie i staršie deti na nácvik týchto piesní. Tešíme sa na vytvorenie detského spoločenstva stredobodom ktorého je Ten, ktorý na adresu detí povedal: „takým patrí Božie kráľovstvo“.