Sv. omša 18.3.2015

Milé deti!

Prednú stenu nášho DOMU VIERY  tvorí Desatoro Božích prikázaní. Natočili sme ďalší krátky film o 5. Božom prikázaní. Zdôraznili sme si, že to nie je iba o fyzickom zabití (vražde), ale o zabití ľudskosti, úcty, pokory, slušnosti. Ukázali sme si s deťmi situácie, v ktorých sa ocitáme skoro dennodenne a v ktorých si máme dať pozor. Získavame tehličku s číslom 11 a 12 za krížovú cestu, ktorou budujeme prednú stenu.

Úloha na týždeň:Bez domácej úlohy…

Požehnaný týždeň praje kaplán Matúš

 


 

 

Sv. omša 13.3.2015

Milé deti!

Aj naďalej sa v pôstnom čase nechávame viesť samým Pánom Ježišom na jeho krížovej ceste aj na našej ceste životom. Tento krát spolu s mladými, dospelými a seniormi sme prehádzali krížovou cestou so symbolmi, podfarbenou hudbou s filmu Umučenie Krista.   Získavame tehličku s číslom 63 a 64 za krížovú cestu, ktorou budujeme prvú bočnú stenu.

Úloha na týždeň:Bez domácej úlohy…

Požehnaný týždeň praje kaplán Matúš

 


 

 

Sv. omša 4.3.2015

Milé deti!

V pôstnom čase sa spoločne nechávame viesť samým Pánom Ježišom na jeho krížovej ceste aj na našej ceste životom. Pomohli sme si dopravnými značkami a to pri každom zastavení inou, ktorá nám ho lepšie priblížila. Získavame tehličku s číslom 61 a 62 za krížovú cestu, ktorou budujeme prvú bočnú stenu.

Úloha na týždeň:Namaľovať jedno zastavenie krížovej cesty s dopravnou značkou, ktoré nás najviac oslovilo a napísať k tomu príslušný text. za čo môžem získať tehličku s číslom , ktorou budujeme zadnú  stenu domčeka.

Požehnaný týždeň praje kaplán Matúš

 


 

 

Sv. omša 11.2.2015

Milé deti!

Dnes je 23. Svetový deň chorých, zároveň spomienka na Pannu Máriu Lurdskú. Hovorili sme si ako môžeme pomôcť alebo potešiť chorých a nevládnych ľudí. Buď návštevou, aby sa necítili sami, alebo pomôcť im s nákupom, uprataním… Nachystali sme si spoločnú úlohu ako ich potešiť. Vitráž či obrázok Panny Márie, ktorý sme dostali si vymaľujeme a buď ho odnesieme osobne našim starkým, alebo ho pošleme poštou. Tak im prejavíme spolupatričnosť a lásku.Získavame tehličku s číslom 59, ktorou budujeme zadnú stenu.

Úloha na týždeň: Bez domácej úlohy…

Požehnaný týždeň praje kaplán Matúš

 


 

Sv. omša 4.2.2015

Milé deti!

Zadnú stenu nášho DOMU VIERY  tvoria Sviatosti. Ukázali sme si a vysvetlili zmysel a podstatu ďalšej sviatosti– Manželstvo. Tento dopravný prostriedok splní svoj účel len s dvoma kolesami. Ak jedno vyberieme, je nepoužiteľný. Kolesá nie sú rovnaké. Nemôže sa stať, aby jedno koleso išlo jedným smerom a druhé iným. V takomto prípade sa bicyklovanie stáva nemožným. A po štvrté, bicykel nikdy nebude fungovať sám od seba, nebude si jazdiť po vyznačených chodníkoch bez pasažiera na svojom sedadle. Ten je nutný, riadi predné koleso a tým aj smer jazdy. Dodáva pohon zadnému kolesu, a tým vzniká pohyb. Manželstvo je sviatosť pre dvoch, nie rovnakého pohlavia. Bude požehnaním pre oboch, len ak pôjdu spoločne jedným smerom. Ak sa pokúsia ísť proti sebe či od seba, manželstvo krachuje. Túto sviatosť pre muža a ženu si taktiež nemožno predstaviť ako samofungujúcu. Je nutný pasažier, ktorý bude riadiť jej smer a ktorý jej bude dodávať silu. Ňou je sám Ježiš. Rozvod mnohokrát vzniká práve vtedy, keď bicykel začne bicyklovať bez cyklistu… Získavame tehličku s číslom 35, ktorou budujeme zadnú stenu.

Úloha na týždeň: Bez domácej úlohy …J

Požehnaný týždeň praje kaplán Matúš

 


 

Sv. omša 28.1.2015

Milé deti!

Dnes sme si vysvetlili sviatok, ktorý nás čaká na budúci týždeň- Obetovanie Pána. Zhasli sme všetky svetlá v kostole a do úplnej tmy sme zapálili veľkonočný paškál, postavený vpredu pred oltárom. Boh je svetlo vo tmách a preto Ježiša priniesli do chrámu a obetovali ho Bohu, aby mohol vnášať svetlo a nádej tým, ktorí ho o to prosia. Sviatosťami postupne priebežne počas života prijímame Božie dary. Tak sme postupne od paškála zapálili 7 sviečok a postupne si vysvetlili zmysel prijímania každej sviatosti. Dnes sme tehličku nezískavali.

Úloha na týždeň: Namaľovať všetky symboly sviatosti, ktoré sme doteraz prebrali, za čo môžem získať tehličku s číslom 60, ktorou budujeme bočnú  stenu domčeka.

Požehnaný týždeň praje kaplán Matúš

 


 

Sv. omša 21.1.2015

Milé deti!

Zadnú stenu nášho DOMU VIERY  tvoria Sviatosti. Ukázali sme si a vysvetlili zmysel a podstatu ďalšej sviatosti– Pomazania chorých. Telo si neraz vyžaduje ošetrenie. Môžem sa nechtiac zraniť pri športe, potom pribehne lekár alebo mamka, a hneď mi ranu čistí. Avšak, človeka neraz postihnú choroby, ktoré ho pritlačia na lôžko, ktoré mu skrátia život, pred ktorými aj najmúdrejší chirurgovia zostávajú bezmocní. V takýchto ťažkostiach už nepotrebujem ďalšie obväzy či lieky, skôr túžim po blízkosti mojich príbuzných. Túžim, aby ma niekto povzbudil, pohladil, navštívil, keď ja nemôžem vstať z postele. Aj v týchto ťažkých životných situáciách mi cirkev ponúka sviatosť na posilnenie – pomazanie chorých. Nie je to len „posledné pomazanie“, ako sa tento obrad nazýval kedysi, teda akoby niečo vyhradené pre zomierajúcich.. Táto sviatosť je znamením, že Bohu na nás záleží, aj keď sme chorí, že máme svoju hodnotu, aj keď nás už svet odpisuje a považuje za nepotrebných. Pomazanie chorých znamená, že Ježiš mi fúka rany a hladí ma vtedy, keď lekári nestačia a aj moji blízki na mňa zabudli.Získavame tehličku s číslom 33, ktorou budujeme zadnú stenu.

Úloha na týždeň: Bez domácej úlohy…

Požehnaný týždeň praje kaplán Matúš

 


 

Sv. omša 14.1.2015

Milé deti!

Prednú stenu nášho DOMU VIERY  tvorí Desatoro Božích prikázaní. Ďalší krátky film o 4. Božom prikázaní sme s deťmi natočili trochu špeciálne. Približne sme si ukázali, ako vyzerá obyčajný pracovný deň v klasickej rodine. Hlavú úlohu v osobe otca rodiny stvárnil náš pán farár Augustín. Ukázali sme si ako sa nemáme správať k rodičom, súrodencom, učiteľom či komukoľvek, kto potrebuje pomoc. Získavame tehličku s číslom 13, ktorou budujeme prednú stenu.

Úloha na týždeň:Namaľovať ľubovoľnú situáciu ktorou sa prehrešíme voči 4. Božiemu prikázaniu, za čo môžem získať tehličku s číslom 34, ktorou budujeme zadnú  stenu domčeka.

Požehnaný týždeň praje kaplán Matúš

 


 

Sv. omša 7.1.2015

Milé deti!

Prvou detskou sv. omšou v tomto roku sme otvorili nový kalendárny rok 2015. Vo vianočnom duchu sme rekapitulovali ako sa nám tieto nádherné a požehnané dni podarilo prežiť. Získavame tehličku s číslom 28, ktorou budujeme 2 bočnú stenu.

Úloha na týždeň: Vyrobiť zo slamy hviezdu v akejkoľvek forme…za čo môžem získať tehličku s číslom 14, ktorou budujeme prednú  stenu domčeka.

Požehnaný týždeň praje kaplán Matúš

 


 

Sv. omša 17.12.2014

Milé deti!

V stredu ráno sme „prístrešnou“ sv. omšou zakončili adventné obdobie na detských sv. omšiach pred Vianocami. A samozrejme si pochutili a zabavili sa  počas raňajok na fare. Získavame tehličku s číslom 27, ktorou budujeme 2 bočnú stenu.

Úloha na týždeň: Bez domácej úlohy…

Požehnaný týždeň praje kaplán Matúš

Galéria – Roráty 2014

 


 

Sv. omša 10.12.2014

Milé deti!

Obdarovanie a radosť sú základom a zmyslom spomienky na sv. Mikuláša. Aj v našej farnosti sa nám na detskej sv. omši podarilo vyčariť úsmev a bázeň na tváričkách našich detí. Vedomie, že všetci sme zapísaní v knihe života a na nikoho z nás Boh nezabúda nás napĺňa nádejou a radosťou. Veľká vďaka patrí všetkým, čo sa zapojili do reťazca zorganizovania tejto akcie a hlavne nášmu dobrodincovi, ktorý neváhal nezištne pripraviť darčeky pre naše deti.Získavame tehličku s číslom 26, ktorou budujeme 2 bočnú stenu.

Úloha na týždeň: Bez domácej úlohy…

Požehnaný týždeň praje kaplán Matúš

Galéria – Mikuláš 2014

 


 

Sv. omša 3.12.2014

Milé deti!

Vstredu ráno sme rorátnou  sv. omšou začaliadventné obdobie. A zavŕšili sme to chutnými rorátnymi raňajkami na fare. Získavame tehličku s číslom 25, ktorou budujeme 2 bočnú stenu.

Úloha na týždeň: Bez domácej úlohy…

Požehnaný týždeň praje kaplán Matúš

 


 

Sv. omša 26.11.2014

Milé deti!

Po slávnosti Krista Kráľa sme si vysvetlili, čo znamená, že Ježiš je Kráľ. Tak ako jestvujú základné meradlá, napr. meter je základná jednotka dĺžky v medzinárodnej sústave jednotiek SI, tak v duchovnom živote je základným meradlom Ježiš- ako základná jednotka, hodnota podľa ktorej všetko meriame. Napríklad nás Ježiš učí, že máme byť ako deti, alebo prichádza na tento svet v maštali na slame v jasliach. Prázdne jasle nám pripomínajú, jednoduchosť a pokoru,aké darčeky očakávam pod stromček a čoho sa dokážem počas Vianoc vzdať v prospech chudobných. Získavame tehličku s číslom 24, ktorou budujeme 2 bočnú stenu.

Úloha na týždeň: Bez domácej úlohy…

Požehnaný týždeň praje kaplán Matúš

 


 

Sv. omša 19.11.2014

Milé deti!

Prednú stenu nášho DOMU VIERY  tvorí Desatoro Božích prikázaní. V sobotu sme si s deťmi natočili ďalší krátky film o 3. Božom prikázaní. Poukázali sme na niektoré konkrétne situácie, ktorými ho porušujeme, ale aj návod ako správne konať. Napr. ako máme zasvätiť nedeľu, čo máme či nemáme počas nedele robiť..Kde je naše miesto počas sv. omše a ako sa na nej máme správať. Získavame tehličku s číslom 18, ktorou budujeme prednú stenu.

Úloha na týždeň:Namaľovať pána kaplána, ktorý celebroval sv. omšu, za čo môžem získať tehličku s číslom 23, ktorou budujeme 2 bočnú stenu.

Požehnaný týždeň praje kaplán Matúš

 


 

Sv. omša 12.11.2014

Milé deti!

Zadnú stenu nášho DOMU VIERY  tvoria Sviatosti. Ukázali sme si a vysvetlili zmysel a podstatu ďalšej sviatosti– Birmovanie. V malom člne sedela Emka a člnkovala, my sme robili búrku a zároveň si vysvetlili ako sa správať pri búrkach života. Ako námprii plavbe životom môžu pomôcť veslá (pomoc rodičov, kňazov, učiteľov..).Zároveň sme si pumpou nafúkali čln, bez ktorej byzostal spľasnutý. Ak by nebolo pumpy, ani bicyklovať by sa nedalo. Ona vtláča do člna či do duše na kolese vzduch, mnohé vynálezy by nám ináč nefungovali.. Keď Boh stvoril človeka, vdýchol do neho dušu. Nepozostávame len z tela, ktorý si vyžaduje posilnenie v podobe potravy, vitamínov či kyslíka. Našou súčasťou je aj vnútro, ktoré potrebuje neviditeľné a nehmatateľné posilnenie. To sa pokrsteným veriacim dostáva v podobe sviatosti birmovania. Duch svätý, ktorý nás obmyl pri krste, na nás tentoraz vylieva plnosť svojich siedmych darov – múdrosti, rozumu, poznania, rady, sily, nábožnosti a bázne voči Bohu. Birmovka je akoby pumpa, ktorá do nás vtláča toľko duchovnej milosti, že už nikdy nebudem môcť povedať „Bože, mne si málo dal“.Získavame tehličku s číslom 32, ktorou budujeme prednú stenu.

Úloha na týždeň: Bez domácej úlohy…

Požehnaný týždeň praje kaplán Matúš

 


 

Sv. omša 5.11.2014

Milé deti!

Tento týždeň sme si vysvetlili zmysel modlitieb počas dušičkovej oktávy. Nadviazali sme na predchádzajúci týždeň, kde sme hovorili, že náš život je ako futbalový zápas. V ňom má svoje dôležité miesto aj rozhodca. Rozhodcom vo viere je Boh. On rozhoduje v našom živote a píska v rôznych situáciách, od neho záleží aj to, kedy odpíska jeho  koniec. Súčasťou životného zápolenia sú aj súboje, kde utrpíme aj rôzne šrámy či zranenia (utrpenie, bolesť) aj keď ako futbalisti tak aj my často protestujeme, hneváme sa a nechápeme prečo- ako vo futbale tak aj v živote nám neostáva nič iné len to prijať. Preto sme sa modlili za našich blízkych a zároveň prosili o silu a pomoc do zápolenia v našomživotnom zápase. Získavame tehličku s číslom 22, ktorou budujeme 2 bočnú stenu.

Úloha na týždeň: Bez domácej úlohy…(priznávam sa, zabudol som vám ju dať 🙂 )

Požehnaný týždeň praje kaplán Matúš

 


 

Sv. omša 29.10.2014

Milé deti!

Zadnú stenu nášho DOMU VIERY  tvoria Sviatosti. Ukázali sme si a vysvetlili zmysel a podstatu ďalšej sviatosti– Eucharistie. Urobili sme dva tímy a chceli sme hrať futbal. Všetko bolo pripravené no nebola lopta. K lepšiemu pochopeniu sme si mali ešte predstaviť futbalové finále majstrovstiev sveta. Na štadión nastupuje mužstvo Slovenska proti Brazílii. Stotisíc divákov hučí vo vypredanom hľadisku, milióny sedia doma pred televízorom. Na trávnik pribehne rozhodca, aby úvodným hvizdom dal pokyn k začatiu stretnutia. Avšak vznikne problém. Hlavný arbiter si uvedomí, že nemá loptu. Nechápavo sa obzerá k svojim kolegom, tí len mykajú plecami. Niet lopty! Všetko pripravené, len niet tej malej nafúknutej gule. Čo teraz? Rozhodca sa vynájde: „Dnes budeme hrať bez nej. Nech sa páči.“ Fúkne do píšťalky a oba tímy sa rozbehnú proti sebe. Ako to dopadne? Kto vyhrá? Bude to divákov baviť? Načo sú tam brankári? Zápas sprevádzajú rozpaky, nespokojný piskot, postupné vyprázdňovanie hľadiska a vypínanie televíznych prijímačov. Na ihrisko zrazu dobehne malý chlapec a hodí svoju loptu. Celý svet sa vtedy na ňu díva, miliardy očí sledujú ako s ňou Hamšík dribluje a Neymar premárni prvú gólovú šancu…Ako si futbal nemožno predstaviť bez lopty, nemožno si našu vieru predstaviť bez Eucharistie. Ak by uprostred nás nebol prítomný Kristus v podobe chleba a vína, môžeme pískať a opustiť „tribúnu“. On je ten najdôležitejší, tu v kostole, i v celom živote. Bez neho život nemá zmysel. „Ja som cesta, pravda a život“ (Jn 14, 6). Nemali by sme si položiť radikálnu otázku: Prečo sa pokúšame hrať futbal bez lopty? Prečo žijeme bez Boha? Prečo si na všetko nájdeme čas,všetko je dôležité, len jemu nevenujeme svoju pozornosť?
Získavame tehličku s číslom 31, ktorou budujeme prednú stenu.

Úloha na týždeň: Bez domácej úlohy… 🙂

Požehnaný týždeň praje kaplán Matúš

 


 

Sv. omša 22.10.2014

Milé deti!

Prednú stenu nášho DOMU VIERY  tvorí Desatoro Božích prikázaní. V sobotu sme si s deťmi natočili ďalší krátky film o 2. Božom prikázaní. Poukázali sme na niektoré konkrétne situácie, ktorými ho porušujeme. Napríklad vysmievanie sa zo svätých obrázkov a vecí, nepekné, neslušné a vulgárne výrazy pri športe, či vysmievanie sa chlapcov z dievčat. V neposlednom rade neslušné a neúctivé správanie sa v kostole. Získavame tehličku s číslom 17, ktorou budujeme prednú stenu.

Úloha na týždeň: Aspoň raz do nasledujúcej detskej sv. omše sa zúčastním v kostole modlitby sv. ruženca, za čo môžem získať tehličku s číslom 58, ktorou budujeme 1 bočnú stenu.

Požehnaný týždeň praje kaplán Matúš

 


 

Sv. omša 15.10.2014

Milé deti!

Zadnú stenu nášho DOMU VIERY  tvoria Sviatosti. Dnes sme si vysvetlili ďalšiu- sviatosť zmierenia. Pomohli sme si bejzbalovou pálkou, aj keďna Slovensku tento šport nie je veľmi známy. Jedno z jeho hlavných pravidiel je – udrieť loptičku tak, aby odletela čo najďalej, najlepšie až za štadión. Vtedy pre družstvo hravo získam bod. To isté sa odohráva vo sviatosti zmierenia. Odbíjam od seba špinu, zlo a hriechy. Neposielam ich pred seba len na pár metrov. Všetko negatívne, čo v spovedi vyznávam, letí nielen za štadión či kostol, ale priamo do neba. Najďalej, ako je len možné, priamo do Božieho náručia. Boh vo svojom milosrdenstve prijíma moju ľútosť a posilňuje ma v boji proti pokušeniam. Toto je skutočná výhra.Získavame tehličku s číslom 30, ktorou budujeme prednú stenu.

Úloha na týždeň: Aspoň raz do nasledujúcej detskej sv. omše sa zúčastním v kostole modlitby sv. ruženca, za čo môžem získať tehličku s číslom 57, ktorou budujeme 1 bočnú stenu.

Požehnaný týždeň praje kaplán Matúš

 


 

Sv. omša 8.10.2014

Milé deti!

Zadnú stenu nášho DOMU VIERY  tvoria Sviatosti. Začali sme prvou a najpotrebnejšou, ktorou dostávame Boží život- krst. Ukázali sme si jeho priebeh, čo je matériou(voda) a formou(X ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého). Kto je jeho vysluhovateľom.  Kto môže byť krstným otcom a aké sú podmienky. Ako aj účinky krstu- stávame sa Božími deťmi, zmýva z duše dedičný hriech, vzbudzuje v nás nadprirodzený život, vtláča nezmazateľný znak a začleňuje nás Kristovej Cirkvi. Získavame tehličku s číslom 29, ktorou budujeme prednú stenu.

Úloha na týždeň: Aspoň raz do nasledujúcej detskej sv. omše sa zúčastním v kostole modlitby sv. ruženca, za čo môžem získať tehličku s číslom 56, ktorou budujeme 1 bočnú stenu.

Požehnaný týždeň praje kaplán Matúš

 


 

Sv. omša 1.10.2014

Milé deti!

Október  je mesiacom, v ktorom sa špeciálne modlíme k Panne Márii. Cez príbeh učiteľky, ktorá počas komunizmu pre vieru musela ísť do väzenia, no predtým rozrezala ruženec a každému dieťaťu dala jednu perlu. Ona im mala pripomenúť, aby sa každý deň pomodlili jedno alebo viac Zdravas Mária a tým mysliavzájomne jeden na druhého. Keď učiteľka vo väzení stratila vieru, deti dali ruženec do kopy a poslali jej ho. To ju motivovalo bojovať ďalej a znovu sa vrátiť k viere v Boha. Získavame tehličku s číslom 21, ktorou budujeme 2 bočnú stenu.

 

Úloha na týždeň: Aspoň raz do nasledujúcej detskej sv. omše sa zúčastním v kostole modlitby sv. ruženca, za čo môžem získať tehličku s číslom 55, ktorou budujeme 1 bočnú stenu.

Požehnaný týždeň praje kaplán Matúš

 


Sv. omša 24.9.2014

Milé deti!

Prednú stenu nášho DOMU VIERY  tvorí Desatoro Božích prikázaní. Počas týždňa sme si s deťmi natočili krátky film o 1. Božom prikázaní. Poukázali sme na niektoré konkrétne situácie, ktorými ho porušujeme. Napríklad pozeranie televízora alebo hra na počítači na úkor modlitby alebo kostola. Hanbiť sa prežehnať pred alebo po jedle. Veriť vešticiam, čarom, mágii a horoskopom. Nechcieť čítať Bibliu či vyrušovať a hrať sa v kostole.

Získavame tehličku s číslom 15, ktorou budujeme prednú stenu.

Úloha na týždeň: Snažím sa jednu zo spomenutých situácii zvládnuť správne, nakreslím to a prinesiem ju na nasledujúcu detskú sv. omšu, za ktorú môžem získať tehličku s číslom 16, ktorou budujeme prednú stenu.

Požehnaný týždeň praje kaplán Matúš

 


Sv. omša 17.9.2014

Milé deti!

Fatimská socha Panny Márie- PLÁŠŤ-  cez príbeh mamičky s deťmi v lese, keď na nich zaútočili vlci sme si vysvetlili ako nás naša nebeská matka Panna Mária svojim ochranným plášťom chráni. Chráni pred vlkmi tohto sveta (zlo a diabol). Vstupný krok pod jej záchranný plášť je modlitba- najlepšie Zdravas Mária alebo Pod  tvoju ochranu. Každý deň sa jednu z týchto modlitieb aspoň raz pomodlím.

Získavame tehličku s číslom 19, ktorou budujeme 2 bočnú stenu.

Úloha na týždeň: Vylúštim tajničku Mária- Matka Cirkvi a prinesiem na nasledujúcu detskú sv. omšu, za ktorú môžem získať tehličku s číslom 20, ktorou budujeme 2 bočnú stenu.

Požehnaný týždeň praje kaplán Matúš

 


Sv. omša 10.9.2014

Milé deti!

Začíname stavať náš DOM VIERY –  podľa Ježišových slov v Matúšovom evanjeliu,kde hovorí, že je podstatné na akom základe postavíme svoj duchovný dom. Buď na skale alebo na piesku. Po búrke vody z vedierka sa nám domček postavený na piesku zrútil. No ani sila búrky vody vyliatej vedierkom na domček postavený na kameni, nám ho nezrútila. Búrky v živote máme viac než dosť, tak sme sa rozhodli, že spoločne na detských sv. omšiach začneme stavať náš DOM VIERY na skale – na Ježišovi Kristovi a jeho radách.

Dnes získavame plakety 4 stien, pokyny a podlahy na všetky 4 steny.

Požehnaný týždeň praje kaplán Matúš

 


 Poďakovanie

Týmto sa chcem poďakovať môjmu predchodcovi kaplánovi Ferkovi, za dva roky starostlivosti a snaženia sa v pastorácii s deťmi,  nielen na detských svätých omšiach, ale aj v ostatnej pastorácii a  v ďalšom šk. roku 2014  chcem nadviazať na jeho začatú prácu.

Matúš Bašista, kaplán


 

Budujeme náš DOM VIERY- náš duchovný dom života

Milé deti a drahí rodičia na našich  detských sv. omšiach v roku 2014/2015 budeme spoločne stavať DOM VIERY- duchovný dom nášho života. V žalme čítame:  „Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.“(Ž 12,1) Takže chceme stavať s našim Pánom a základom, na ktorom budeme vstavať je Ježiš Kristus. Ježiš Kristus je jediným základným kameňom, kameňom, na ktorom vydrží skúšky náš duchovný dom života. V Matúšovom evanjeliu Ježiš jasne hovorí, že najpodstatnejšie je na akom základe postavíme svoj duchovný dom. Ak len počúvame slová Boha, ale nekonáme podľa nich, podobáme sa mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Na takomto základe sa možno postaví dom, ktorý vyzerá na prvý pohľad úplne rovnako ako dom postavený na skale, ale až skúška overí pevnosť domu. Na prvý pohľad sa môže zdať jednoduchšie stavať na piesku kde nemusím vynaložiť toľko námahy ako kopať do skaly, ale takéto uvažovanie býva zradné. Prečítajte si Mt 7, 24-27 Chceme byť múdri!!!

A preto na našich detských sv. omšiach budeme v kostole postupne stavať- budovať náš domček zo „špajli“. Zároveň si každý vezme domov na papieri vytlačené steny domčeka, do ktorých si doma počas roka podľa čísla budeme postupne lepiť tehličky(POZOR- tehličku lepiť spodnou časťou kde je číslo!!!!). Tehličku dostanete za účasť na detskej sv. omši, za splnenú domácu úlohu, za účasť na vybraných konkrétnych pobožnostiach a za určené aktivity. Výnimočne v prípade neúčasti alebo nesplnenia niektorej z úloh je možné dodatočne získať konkrétnu tehličku. A to priebežným zbieraním si „minitehličiek“, ktoré vám budú ponúkane za zapojenie sa do špeciálnych aktivít počas roka. Tri minitehličky vám nahradia jednu tehličku. Na záver školského roka si steny domčeka doma zlepíte na konci dostanete strechu  a kto bude mať najviac tehličiek a najkrajší domček vyhráva a bude odmenený.

Podstata a krása budovania DOMU VIERY- budovania nášho duchovného života  spočíva v tom, aby sme sa súbežne  sústredili na každú stenu v rovnakej miere… To znamená, že nestačí ak sa iba pomodlíme alebo pôjdeme do kostola- tým staviame iba jednu stenu, a neurobíme žiadny konkrétny skutok- teda ta druhá stena ostane deravá a budem nám fúkať do nášho domu a tým je nepoužiteľný..

Predná stena– predstavuje Desatoro Božích prikázaní, Prvá bočná stena– pomoc a vedenie našej a farskej rodiny(naše aktivity a pravidelné  konkrétne skutky), Zadná stena– sviatosti (poznať ich a pravidelne ich prijímať), Druhá bočná stena – modlitba a získavanie poznatkov o Bohu(pobožnosti- ruženec, krížová cesta, advent a pôst) a na záver Strecha – dom viery budujeme celý svoj život a s radosťou.

dom