Mgr. Matúš Bašista

 

  • 1998 – 2005 štúdium teológie na Katolíckej univerzite v Ružomberku Teologickej fakulty v Košiciach
  • 2001 – 2002 základná vojenská služba Martin, Trebišov
  • 18. 6. 2005 – kňazská vysviacka v Dóme sv. Alžbety v Košiciach

Pôsobil:

  • 2005 – jún 2007 kaplán vo farnosti Nižný Hrušov
  • 2007 – jún 2011 kaplán vo farnosti Ruskov
  • 2011 – jún 2013 kaplán vo farnosti Krista Kráľa v Prešove –Sekčove
  • 2013 – jún 2014 kaplán vo farnosti Sv. Gorazda Košice- Terasa