Mgr. Pavol Bujňák

 

  • 2010 – 2017 štúdium teológie na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulty v Košiciach
  • 10.6.2016 – diakonská vysviacka v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
  •  september 2016 – jún 2017 diakonská prax vo farnosti Svätej rodiny, Košice – Furča
  •  10.6.2017 – kňazská vysviacka v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
  •  od 1.7.2017 kaplán vo farnosti Nanebovstúpenia Pána, Strážske