Archív kategórie Pandémia Covid 19

Odporúčania ohľadom slávenia sv. omší

  • Rozostupy a dištanc

Účasť na bohoslužbách nie je povinná. Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej či sviatočnej sv. omši. Verejné bohoslužby sa počas trvania opatrení musia sláviť v obmedzenom režime. Vo vnútornom priestore kostolov zabezpečte a podľa inštrukcií KBS … Zobraz viac

Veľkonočné trojdnie doma – 2020

Ponúkame Vám inšpirácie a odporúčania ako doma, v rodine alebo aj osamote prežiť čas od Zeleného štvrtka do Veľkonočnej nedele:

Krížová cesta počas epidémie

Liturgia domácej cirkvi na Veľkonočné trojdnie 2020

Veľkonočné trojdnie doma 2020

Veľkonočné trojdnie doma 2020 –

Zobraz viac

Dekrét – mimoriadne odpustky veriacim

Dekrét – mimoriadne odpustky veriacim

Inštrukcia – sviatosť zmierenia

Inštrukcia – Veľkonočné trojdnie

Zobraz viac

Inštrukcie Košickej arcidiecézy – Covid 19

Obežník – Košická arcidiecéza 02/2020

Inštrukcie Košická arcidiecéza III.

Inštrukcie Košická arcidiecéza II.

Inštrukcie Košická arcidiecéza I.

Odporúčania predsedu KBS v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu

V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 Konferencia biskupov Slovenska odporúča všetkým katolíckym inštitúciám pravidelne … Zobraz viac