Archív kategórie Pandémia Covid 19

Veľkonočné trojdnie doma – 2021

Tlačová kancelária KBS prináša tzv. liturgiu domácej cirkvi pre rodiny na veľkonočné trojdnie. Vypracoval ju kňaz Spišskej diecézy, farár a dekan v Kežmarku František Trstenský. K dispozícii je TU.

V úvode autor veriacich povzbudzuje, aby v danej situácii, ak … Zobraz viac

List biskupov premiérovi a členom vlády

Bratislava 16. februára (TK KBS) Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na 98. plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo online formou, schválili text listu, ktorý zasielajú predsedovi Vlády SR a jej členom. Text prináša Tlačová kancelária KBS v plnom znení.Zobraz viac

Odporúčania ohľadom slávenia sv. omší

  • Rozostupy a dištanc

Účasť na bohoslužbách nie je povinná. Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej či sviatočnej sv. omši. Verejné bohoslužby sa počas trvania opatrení musia sláviť v obmedzenom režime. Vo vnútornom priestore kostolov zabezpečte a podľa inštrukcií KBS … Zobraz viac

Dekrét – mimoriadne odpustky veriacim

Dekrét – mimoriadne odpustky veriacim

Inštrukcia – sviatosť zmierenia

Inštrukcia – Veľkonočné trojdnie

Zobraz viac

Inštrukcie Košickej arcidiecézy – Covid 19

Obežník – Košická arcidiecéza 02/2020

Inštrukcie Košická arcidiecéza III.

Inštrukcie Košická arcidiecéza II.

Inštrukcie Košická arcidiecéza I.

Odporúčania predsedu KBS v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu

V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 Konferencia biskupov Slovenska odporúča všetkým katolíckym inštitúciám pravidelne … Zobraz viac