Pondelok /18.03./

féria

18.00 Strážske
+ z rodín Magyarovej, Sukeľovej
16.30 pobožnosť krížovej cesty

17.00 Krivošťany

Utorok /19.03./

sv. Jozefa, ženícha Panny Márie a pestúna Pána Ježiša
sviatok

18.00 Strážske
+ z rodín Daňovej a Dziakovej
17.00 Brekov
+ vdp. Jozef Štofej

Streda /20.03./

féria

17.30 pobožnosť krížovej cesty

18.00 Strážske – detská
+ Jozef Kišš  

16.30 pobožnosť krížovej cesty

17.00 Brekov – detská
+ Jozef a Juraj Kováč

Štvrtok /21.03./

féria

18.00 Strážske
+ Patrik Sorokáč
+ z rodín Podbehlej a Vojtkovej
16.30 pobožnosť krížovej cesty

17.00 Pusté Čemerné

Piatok /22.03./

féria

17.30 pobožnosť krížovej cesty

18.00 Strážske
+ z rodín Garbeľ, Lešo a Tkáč

16.30 pobožnosť krížovej cesty

17.00 Brekov
+ z rodín Dupľák a Kolibab

Sobota /23.03./

féria

18.00 Strážske – mládežnícka
+ Michal, Mária, Štefan, Anna Ď.
 

 

Nedeľa /24.03./

3. pôstna nedeľa

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre Gabriela Bána   

08.00 Brekov
ZBP pre Máriu Klajbanovú

09.30 Pusté Čemerné

  • KN č. 11 – Musíme prehlbovať katolícku identitu. – Predstavitelia kresťanských cirkví vyzvali odmietnuť gender ideológiu. – Pri leteckom nešťastí v Etiópii zahynula i spolupracovníčka KN a manažérka Dobrej noviny, Danica Olexová. – Prebudujme, čo nefunguje. – Halový majster Európy v atletike, Ján Volko sa snaží počúvať Boha a podľa neho sa riadiť. – V Španielsku blahorečili obete vojny. – Do pastorácie prichádza videokatechizmus. – Stretnutie sv. Františka z Assisi so sultánom poznačilo dejiny. – Osloboďme sa z chápadiel konzumu. – Pontifikát pápeža Pia XII. bol časom vážnych vieroučných rozhodnutí. – Pán Boh nie je ako my. – Pôst zušľachťuje dušu i telo. – Slovenský štát bol aj dôsledkom nacistickej agresie. – Askéza je stále v móde. – Naše áno nech je áno a nie nech je nie. – Každá generácia má svoju obeť. – Planetárium v PO.
  • Pobožnosti krížových ciest budú v rámci celej farnosti v stredy a piatky polhodiny pred svätou omšou a v nedele v rámci popoludňajších pobožností o 14.00 hod. Rozpis si všimnite na výveskách pri kostoloch.
  • Možnosť získania odpustkov: Za obvyklých podmienok možno získať úplné odpustky pri pobožnosti krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami. Treba sa pohybovať od jedného zastavenia k druhému. Ak je pobožnosť verejná, postačí, ak sa pohybuje ten, kto ju vedie. Chorí tie isté odpustky získajú nábožným čítaním a rozjímaním o Ježišovom umučení a zároveň modlitbou: „Dobrý a preláskavý Ježišu.“