Pondelok /25.03./

Slávnosť Zvestovania Pána

18.00 Strážske
+ Marián Baán
17.00 Brekov
+ z rodiny Dankovej

Utorok /26.03./

féria

07.00 Strážske
+ z rodín Havrilovej i Slepákovej  
16.30 pobožnosť krížovej cesty

17.00 Pusté Čemerné – výročná
+ Anton Kľučka

Streda /27.03./

féria

17.30 pobožnosť krížovej cesty

18.00 Strážske – detská
+ Andrej Gera  

16.30 pobožnosť krížovej cesty

17.00 Brekov – detská
+ Jozef a Rozália Baník

Štvrtok /28.03./

féria

18.00 Strážske
+ Michal a Mária Tecák
16.30 pobožnosť krížovej cesty

17.00 Krivošťany – výročná
+ Michal Lichota

Piatok /29.03./

féria

17.30 pobožnosť krížovej cesty

18.00 Strážske
+ Alena a + z rodiny Jakubíkovej

16.30 pobožnosť krížovej cesty

17.00 Brekov
+ Bohumil Doležal

Sobota /30.03./

féria

18.00 Strážske – mládežnícka
+ Ján a Mária Lukačko
 

 

Nedeľa /31.03./

4. pôstna nedeľa

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre rodinu Jozefa Misára   

08.00 Pusté Čemerné

09.30 Brekov
ZBP pre Antona Baníka

  • KN č. 12 – Kardinál Jozef Tomko oslávil 95 rokov a košický emeritný arcibiskup Alojz Tkáč 85 rokov života. – Blahoslavená Anka Kolesárová je už aj v hlavnom meste. – Saleziáni majú breve o blahorečení dona Titusa Zemana. – V Košiciach vzniklo centrum na ochranu maloletých. – ÚPN má nového predsedu Správnej rady. – Spomienka na +Danicu Olexovú. – Pontifikát pápeža Františka je bohatý na udalosti. – Svätý Jozef bol mužom na pravom mieste a zároveň pomocníkom v hodine smrti. – Iwahig je inšpiratívne väzenie bez múrov. – Radosť z Boha nedá šancu škrupuliam. – Zachovanie pôstnej disciplíny je prejavom lásky. – Byť mužom znamená byť blízko k Bohu. – Tichý tesár, ktorý zaujal hudobníkov. – Keď sa slza mení na umenie.
  • Zo soboty 30.03.2019 na nedeľu 31.03.2019 upozorňujeme na posun času, pospíme si opäť kratšie!!!
  • Pobožnosti krížových ciest budú v rámci celej farnosti v stredy a piatky polhodiny pred svätou omšou a v nedele v rámci popoludňajších pobožností o 14.00 hod. Rozpis si všimnite na výveskách pri kostoloch.
  • Možnosť získania odpustkov: Za obvyklých podmienok možno získať úplné odpustky pri pobožnosti krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami. Treba sa pohybovať od jedného zastavenia k druhému. Ak je pobožnosť verejná, postačí, ak sa pohybuje ten, kto ju vedie. Chorí tie isté odpustky získajú nábožným čítaním a rozjímaním o Ježišovom umučení a zároveň modlitbou: „Dobrý a preláskavý Ježišu.“