Pondelok /01.04./

féria

18.00 Strážske
+ Jozef Vozár
17.00 Brekov
+ Valéria Slepáková

Utorok /02.04./

féria

07.00 Strážske
+ Anna, Dušanko a Anna
 

Streda /03.04./

féria

17.30 pobožnosť krížovej cesty 

18.00 Strážske – detská
ZBP pre Matúša Veľasa s manž. 

16.00-17.30 Brekov-sv.zmierenia 

18.00 Brekov – detská
+ z rodiny Štofejovej

Štvrtok /04.04./

féria

09.00 Strážske – detský domov

16.30-18.00 Strážske-sv.zmierenia

18.00 Strážske
+ Ján a Mária Kokočák

 

Piatok /05.04./

féria

09.00 Strážske – sv.zmierenia chorých

16.00-17.00 Krivošťany-sv.zmierenia

17.00 Krivošťany

18.00 Strážske
+ Michal Špirňák

09.00 Brekov-sv.zmierenia chorých

16.00-17.00 P.Čemerné-sv.zmierenia

17.00 Pusté Čemerné

18.15 Brekov
+ Vojtech Dráč

Sobota /06.04./

féria

07.30 Strážske s večeradlom
+ František a Tibor Geľatko
07.30 Brekov s večeradlom
ZBP pre členov ruženc. bratstva

Nedeľa /07.04./

5. pôstna nedeľa

08.00 Krivošťany 

09.30 Strážske
ZBP pre rodinu Ferko a Marinič 

08.00 Pusté Čemerné 

09.30 Brekov
ZBP pre Moniku Macinskú

  • KN č. 13 – Mučeníci terorizmu oslovili veriacich. – Kňazský seminár v Badíne končí svoju činnosť. – Pri nákupoch spoznali i sociálne aktivity. – Lukov Dvor v Nitre ma nové priestory. – Aj vďaka Slovákom v Peštbudíne vyšli prve KN. – V USA zomrel biskup Mons. Jozef Viktor Adamec a veľa iného
  • V stredu 3.4. 2019 po večernom programe pozývame mužov na modlitby otcov s Ligou Majstrov.
  • V priebehu tohto týždňa nahláste svojich chorých pred Veľkonočnou spoveďou na prvý piatok 5.4.
  • Pobožnosti krížových ciest budú v rámci celej farnosti v stredy a piatky polhodiny pred svätou omšou a v nedele v rámci popoludňajších pobožností o 14.00 hod. Rozpis si všimnite na výveskách pri kostoloch.
  • Možnosť získania odpustkov: Za obvyklých podmienok možno získať úplné odpustky pri pobožnosti krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami. Treba sa pohybovať od jedného zastavenia k druhému. Ak je pobožnosť verejná, postačí, ak sa pohybuje ten, kto ju vedie. Chorí tie isté odpustky získajú nábožným čítaním a rozjímaním o Ježišovom umučení a zároveň modlitbou: „Dobrý a preláskavý Ježišu.“