Pondelok veľkého týždňa

 /15.04./

07.00 Strážske
+ z rodín Cacárovej a Čelovskej

12.00 pohreb + Marty Lukčovej

14.00 pohreb + Jozefa Romana

17.00 Brekov
+ Anna Porvažníková

Utorok veľkého týždňa

 /16.04./

18.00 Strážske
+ Regina Pavlovčáková  
16.30 Krivošťany-pobožnosť krížovej cesty

17.00 Krivošťany

 

Streda veľkého týždňa

 /17.04./

07.00 Strážske
+ Anton a Juraj
+ rodiny Zalomovej  
16.30 P.Čemerné-pobožnosť krížovej cesty

17.00 Pusté Čemerné

Zelený štvrtok

Pamiatka Pánovej večere

/18.04./

09.30 Košice – katedrála – Dóm
svätá omša svätenia olejov

18.00 Strážske – posledná večera
svätá omša s umývaním nôh

18.00 Brekov – posledná večera
svätá omša s umývaním nôh
Za kňazov celej farnosti

Veľký piatok

Slávenie utrpenia a smrti P. J.

/19.04./  

11.00 Strážske-krížová cesta mestom

15.00 Strážske – obrady umučenia
odhalenie a poklona sv. krížu

11.00 Brekov-krížová cesta obcou

15.00 Brekov – obrady umučenia
odhalenie a poklona sv. krížu

Biela sobota

Veľkonočná vigília

/20.04./

08.30 poklona pri Božom hrobe

15.30 Krivošťany a Voľa
požehnanie veľkonočných pokrmov

19.30 Strážske – obrady vzkriesenia

09.00 poklona pri Božom hrobe

16.00 Brekov a Pusté Čemerné
požehnanie veľkonočných pokrmov

19.30 Brekov – obrady vzkriesenia

Veľkonočná nedeľa

Pánovho zmŕtvychvstania

/21.04./

09.00 Krivošťany

10.30 Strážske
Za veriacich celej farnosti 

09.00 Pusté Čemerné

10.30 Brekov
ZBP pre manželov Nemcových

 • KN č. 15 – ÚPN ocenil kňazov v odboji. – Deo gratias, páter Akvinas. – Nitra privítala diecézne stretnutie mladých. – Kňaz Šimon Klempa bol prvým redaktorom KN. – Medjugorie už nie je viac podozrivým miestom. – Mladí, nie ste tovarom na dražbe. – Pápež mení zákony Vatikánu o zneužívaní. – Nebojme sa rozdielov, keď ich sám Boh pripustil. – Pašie sú rozprávaním o vášnivom utrpení. – Prečo je Kristus na kríži odetý v tunike. – Pozemský raj Kerala v Indii zápasí s obrovskými problémami. – Ježišov príbeh je len jeden. – V hlavnom meste sa diskutovalo o biskupovi Pavlovi Hnilicovi. – Cífer je kolískou duchovných povolaní.
 • Počas veľkého týždňa nahláste svojich chorých, ktorí majú záujem o prijatie Eucharistie počas Tridua!
 • Na Veľký piatok umučenia Pána nás viaže prísny pôst rovnako ako tomu bolo i na popolcovú stredu!
 • Požehnanie veľkonočných pokrmov vo farskom kostole bude na veľkonočnú nedeľu ráno 08.00 hod.
 • Možnosť získania odpustkov: Za obvyklých podmienok možno získať úplné odpustky počas celého Posvätného Tridua:
  1.
  Pri verejnej adorácii Eucharistii na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom hymnu „Tantum ergo“
  2.
  Pri poklone krížu na Veľký piatok  
  3. Pri obnove krstných sľubov na Veľkonočnú vigíliu!