Veľkonočný pondelok

 /22.04./

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
+ z rodín Vaškovej a Bodnárovej

08.00 Brekov
ZBP pre manželov Gaľových

09.30 Pusté Čemerné

Veľkonočný utorok

 /23.04./

18.00 Strážske
+ Jozef a Mária Hudák  
17.00 Brekov
+ Ján a Sabína Mihaľko
+ Ondrej Haluska

Veľkonočná streda

 /24.04./

18.00 Strážske – detská
+ Jozef a Marián Lalkovič  
17.00 Brekov – detská
+ Jozef a Irena Štofej
Po skončení omše výber rovnošaty

Veľkonočný štvrtok

/25.04./

18.00 Strážske
+ z rodín Ferenčík a Šubertovej
17.00 Brekov
+ Anton a Alžbeta Mihaľko
+ Ján Flašík

Veľkonočný piatok

/26.04./

18.00 Strážske
+ Jozef Dvorščák
17.00 Brekov

+ Michal a Mária Baník

Veľkonočná sobota

/27.04./

08.00 Strážske
+ z rodín Baníkovej a Kozárovej

16.30 Krivošťany – sobášna spn.
ZBP pre Tomáša a Elenu Buchlák

09.00 ADSM s o. biskupom v Sabinove

 15.00 Brekov – sobášna spn.
ZBP pre Tomáša a Patríciu Holub

2. veľkonočná nedeľa

Božieho milosrdenstva

/28.04./

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre Janku Dzurillovú 

08.00 Pusté Čemerné

09.30 Brekov
ZBP pre Margitu Poľakovú

  • KN č. 16/17 – Ježiš je jediný, kto na kríži nemal byť. – Traja svedkovia a tri svedectvá, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. – Zmŕtvychvstalý Kristus spája celý svet. – Posvätné Trojdnie slávili už vo 4. storočí. – Slovenské kraslice sú fenoménom, ktorým sa odlišujeme. – Božie milosrdenstvo je posolstvom pokoja. – Boh si ju vyvolil, aby oslobodila svoju krajinu. – Čo vieme o prvom nástupcovi sv. apoštola Petra. – Veľká noc v majestátnom kláštore Simonopetra na Athose je nezabudnuteľným zážitkom. – Procesia na oslavu vzkrieseného Krista. – Apoštolské požehnanie duchovne sprevádza človeka. – Putovanie Veľkým týždňom nám môže vrátiť nádej. – Tatranská kalvária ponúka netradičnú sebareflexiu. – Keď baroková hudba chytá za srdce. – Som Kristus, Ježiš Kristus. – Bez vodiacich psov sú stratení. – Sú to neuveriteľné vzťahy. – Pohľad na veľkonočný stôl u susedov. – Máme právo a zároveň povinnosť kontrolovať, čo nakupujeme ako aj jeme.
  • Arcidiecézne stretnutie mládeže s o. biskupom sa opäť uskutoční vo veľkonočnú sobotu 04.2019 o 09.00 v kostole a následne v mestskej športovej hale tentoraz v Sabinove. Nahláste sa v sákristiách kostolov!
  • Počas celého veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby „Anjel Pána“, modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná.“ Zároveň vám všetkým prajeme milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky v kruhu rodín i celej farnosti.