Pondelok /29.04./

sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi
spomienka

18.00 Strážske
+ Jozef a Anna Vasiľ
+ Michal a Helena Puškár
17.00 Brekov
+ Andrej a Anna Mihaľko

Utorok /30.04./

sv. Pia V., pápeža
spomienka

07.00 Strážske
+ Jozef a Mária Štefanovský  
 

Streda /01.05./

sv. Jozefa, robotníka
spomienka

18.00 Strážske – detská
+ Ladislav Lipovský  
17.00–18.00 Brekov-sv.zmierenia

18.00 Brekov – detská – nácvik
+ Ján, Helena, Jozef Kováč

Štvrtok /02.05./

sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

09.00 Strážske – detský domov

17.00–18.00 Strážske-sv.zmierenia

18.00 Strážske
ZBP pre Jána Joneka
+ Cyril, Edita, Alenka

 

Piatok /03.05./

sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
sviatok

09.00 Strážske-sv.zmierenia chorých

16.00–17.00 Krivošťany-sv.zmierenia

17.00 Krivošťany

18.15 Strážske
+ Adam Trnka

09.00 Brekov–sv.zmierenia chorých

16.00–17.00 P.Čemerné-sv.zmierenia

17.00 Pusté Čemerné

18.15 Brekov
+ Marta Mattová

Sobota /04.05./

sv. Floriána, mučeníka
spomienka

08.00 Strážske s večeradlom
ZBP pre Alenu Šmigovú

16.00 Krivošťany – sobášna spn.
ZBP pre Mareka a Simonu M.

08.00 Brekov s večeradlom
+ Václav a Oľga Pikulik

Nedeľa /05.05./

3. veľkonočná nedeľa

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre rodinu Semanovú 

08.00 Brekov
ZBP pre manželov Kohútových

09.30 Pusté Čemerné

  • KN č. 16/17 – Ježiš je jediný, kto na kríži nemal byť. – Traja svedkovia a tri svedectvá, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. – Zmŕtvychvstalý Kristus spája celý svet. – Posvätné Trojdnie slávili už vo 4. storočí. – Slovenské kraslice sú fenoménom, ktorým sa odlišujeme. – Božie milosrdenstvo je posolstvom pokoja. – Boh si ju vyvolil, aby oslobodila svoju krajinu. – Čo vieme o prvom nástupcovi sv. apoštola Petra. – Veľká noc v majestátnom kláštore Simonopetra na Athose je nezabudnuteľným zážitkom. – Procesia na oslavu vzkrieseného Krista. – Apoštolské požehnanie duchovne sprevádza človeka. – Putovanie Veľkým týždňom nám môže vrátiť nádej. – Tatranská kalvária ponúka netradičnú sebareflexiu. – Keď baroková hudba chytá za srdce. – Som Kristus, Ježiš Kristus. – Máme právo a zároveň povinnosť kontrolovať, čo nakupujeme, jeme.
  • Počas celého veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby „Anjel Pána“, modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná“ a počas mariánskeho mesiaca mája sa pred svätou omšou budeme modlievať litánie loretánske.