Pondelok /20.05./

sv. Bernardína Sienského, kňaza
spomienka

07.00 Strážske
+ Jozef a Anna Lipovskí

13.00 Strážske – pohrebná
+ Jozef Gadžo

17.00 Brekov
+ Ján Vajs

Utorok /21.05./

féria

18.00 Strážske
+ Viktor, Anna, Jozef Tušaj  
17.00 Krivošťany

Streda /22.05./

féria

18.00 Strážske – detská – nácvik
+ Jozef Tomči  
17.00 Brekov – detská
+ Marta Maďariková

Štvrtok /23.05./

féria

18.00 Strážske
+ Mária, Štefan a Ľubomír Mach
17.00 Pusté Čemerné – cintorín

Piatok /24.05./

féria

18.00 Strážske
+ Kristína Liščinská
17.00 Brekov
+ z rodín Porvažník a Krajčovej

Sobota /25.05./

féria

08.00 – 1. svätá spoveď detí, rodičov, kajúca pobožnosť, generálka – nácvik

18.00 Strážske – mládežnícka
+ z rodiny Olejníkovej

 

Nedeľa /26.05./

6. veľkonočná nedeľa

08.00 Strážske
ZBP pre rodinu Grigeľovú

10.30 Strážske – 1. sv. prijímanie
Za veriacich celej farnosti 

08.00 Brekov
ZBP pre Ľudmilu Tomčovú

09.15 Pusté Čemerné – cintorín

09.15 Krivošťany

  • KN č. 20 – Slovenské vydanie Rímskeho misála prešlo viacerými zmenami. – V kňazských seminároch počas dňa otvorených dverí panovala dobrá nálada. – Košická arcidiecéza ďakovala v Ríme za blahorečenie Anky Kolesárovej. – Kňaz Andrej Radlinský výrazne obohatil KN. – Zneužívanie v Cirkvi sa bude musieť povinne nahlasovať. – Pápež František povolil púte do Medjugoria. – Krajiny Balkánu privítali pápeža. – Buďme znamením a nástrojom jednoty. – Sviatosť zmierenia skutočne oslobodzuje. – Mentálny koučing napĺňa radosťou. – Na počesť dcéry založili detský mobilný hospic. – Musíme si porovnať hodnoty. – Bohu na slávu a blížnemu na pomoc. – Školy sa pripravujú na zmenu klímy. – Ocitol sa na pokraji života a smrti. – Každý kresťan je poslaný ohlasovať evanjelium nielen slovami, ale predovšetkým skutkami a príkladným životom.
  • Počas celého veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby „Anjel Pána“, modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná“ a počas mariánskeho mesiaca mája sa pred svätou omšou budeme modlievať litánie loretánske.