Pondelok /27.05./

sv. Augustína z Canterbury
spomienka

18.00 Strážske – výročná
+ Slavko Roman
17.00 Brekov
+ Alžbeta Kyslanová

Utorok /28.05./

féria

07.00 Strážske
+ Ján Lang  
 

 

Streda /29.05./

féria

17.00–18.00 Strážske-sv.zmierenia

18.00 Strážske – detská
ZBP pre rodinu Lalkovičovú  

07.00 Brekov
+ Jozef Lengyel

Štvrtok /30.05./

Slávnosť Nanebovystúpenia Pána
patrocínium farského kostola

17.00 Krivošťany

18.15 Strážske – Ipsa die
ZBP pre rodinu Daňovú

17.00 Pusté Čemerné – cintorín

18.15 Brekov
ZBP pre Moniku Drančákovú

Piatok /31.05./

Duchovná obnova pred odpustom

18.00 Strážske – duch. obnova
+ Michal a Mária Tecák

19.00 po sv.omši celonočná adorácia

17.00 Brekov
+ Jozef, Cyril a Ján Štofej

18.00 prosebná svätá liturgia – A. V.

Sobota /01.06./

Duchovná obnova pred odpustom

08.00 ukončenie celonočnej adorácie

16.00 večeradlo s Pannou Máriou

17.00 Strážske – duch. obnova
+ Ondrej a Mária Široký

15.30 Krivošťany – sobášna spn.
ZBP pre Ondreja, Kristínu Seman

17.00 ďakovná svätá liturgia – A. K.

Nedeľa /02.06./

7. veľkonočná nedeľa

09.00 Krivošťany

10.30 Strážske – odpustová sláv.
ZBP pre Magdalénu a Janu Veľas
Za veriacich celej farnosti 

08.00 Brekov
ZBP pre manželov Macinských

09.15 Pusté Čemerné – cintorín

  • KN č. 21 – Najmilšou spomienkou na tragicky zosnulú misijnú pracovníčku Danicu Olexovú je úsmev a pokoj. – Sociálne aktivity prezentovali v obchodných centrách. – Púť na vrch Butkov učí hlavne pokore a miništranti sa stretli v Šaštíne. – Zmeny v Rímskom misáli sa veriacich nijako zvlášť nedotknú. – Finančné dary na obnovu katedrály Notre-Dame zatiaľ neprišli. – Pokorný novinár je slobodný novinár. – Modlitba Pána je symfóniou. – Panna Mária pomáha kresťanom od začiatku. – Obrátenie jej vymodlila mama. – Aké rozmanitosti majú starobylé chrámy, no každý z nich má svoj vlastný príbeh. – Pápež František sa chystá do pravoslávneho Rumunska. – Keď túžime po uznaní platnosti manželstva. – Kto je prvou dámou slovenskej lexikografie. – Duševné zdravie je to vzácne, čo človek má. – Architekt, ktorý sadí stromy a navrhuje erby.
  • Nasledujúci víkend 31.05. – 02.06.2019 ste všetci srdečne pozvaní najprv na duchovnú obnovu pred odpustom za účasti spolubratov gr. kat. duchovných otcov a zároveň kazateľov, ktorej program si všimnite na plagátoch vývesky a následne v  veľkonočnú nedeľu 02.06.2019 o 10.30 na samotnú odpustovú slávnosť Nanebovstúpenia Pána do farského kostola v Strážskom, ktorej hlavným celebrantom i zároveň slávnostným kazateľom bude duchovný otec František Trstenský, profesor bibliky na Sp. Kapitule a Katolíckej univerzite.
  • Novénu k Duchu Svätému sa začneme modliť od piatka 31.05.2019 pred svätými omšami s litániami.
  • Z piatka na sobotu v rámci duchovnej obnovy opäť pozývame na celonočnú poklonu pred odpustom.
  • Počas celého veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby „Anjel Pána“, modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná“ a počas mariánskeho mesiaca mája sa pred sv. omšou modlievame mariánske litánie loretánske.