Pondelok /17.06./

féria

18.00 Strážske
ZBP pre rodinu Baníkovú
17.00 Brekov
+ Mária Chomová

Utorok /18.06./

féria

18.00 Strážske
ZBP pre r. Kiššovú a Michalkovú  
14.00 Brekov – pohrebná
+ Ján Dlugoš

Streda /19.06./

féria

18.00 Strážske – detská
+ Ján Sabol  
17.00 Brekov – detská
+ z rodiny Lengyelovej

Štvrtok /20.06./

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

17.00 Krivošťany

18.15 Strážske – oltáriky
+ Ladislav Lipovský

17.00 Pusté Čemerné – cintorín

18.15 Brekov – oltáriky
+ vdp. Jozef Štofej, 70 rokov kňaz.

Piatok /21.06./

sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
spomienka

18.00 Strážske
+ z rodín Kolibabovej i Tušajovej
17.00 Brekov
+ Helena Ferenčíková

Sobota /22.06./

féria

10.30 Fintice – kňazské primície

18.00 Strážske – mládežnícka
ZBP pre r.Brejda, Hrma, Orendáč

15.30 Krivošťany – sobášna spn.

ZBP pre Juraja a Lenku Nemec

Nedeľa /23.06./

12. nedeľa v cezročnom období

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre Annu Kužmovú 

08.00 Brekov
ZBP pre Janu Belejovú

09.30 Pusté Čemerné – cintorín

  • KN č. 24 – Slovensko má nových kňazov. – Zdravotníci putovali na Staré Hory. – S darovaným orgánom žije na Slovensku okolo 4000 ľudí. – Darca môže pomôcť až siedmim ľuďom. – Na kňazstvo sa tešil, hoci bola totalita. – Ako sa študovalo počas totalitného režimu. – Izrael ďakoval kresťanom za prítomnosť. – Kardinál George Pell je stále vo väzení. – Pápež František vymenoval osobitného delegáta do Francúzskych Lourdes a zároveň zhodnotil návštevu Rumunska. – Nový štadión v Buenos Aires-Boedo ponesie Františkovo meno. – Latinčina je opäť v kurze. – Najsvätejšia Trojica osvecuje ľudský život. – Božie slovo je kódom ľudskej kultúry. – Flores ako ostrov kvetov. – Náboženskú literatúru si naozaj treba vážiť. – Posledná kázeň nebola z kazateľnice. – Bojoval o život, teraz bude kňazom. – Svätci pre tých, čo hľadajú životných partnerov. – Sakrálne umenie môže byť miestom dialógu. – Smrť neovplyvní vesmírny čas. – Kresťanské múzeá.
  • Vo štvrtok 20.06.2019 na slávnosť Božieho Tela a Krvi ste všetci srdečne pozvaní na spoločné slávenie „oltárikov“ v spolupráci rím. kat. a gr. kat. veriacich od gr. kat. cerkvi po rím. kat. farský kostol v Strážskom.
  • V priebehu nasledujúceho týždňa sa budú v sákristii farského kostola v Strážskom po sv. omšiach spisovať úmysly na nasledujúci polrok, teda až do konca tohto kalendárneho roka. Už vopred ďakujeme!