Pondelok /24.06./

Narodenie sv. Jána Krstiteľa

18.00 Strážske
ZBP pre Petra a Pavla Meňovčík
17.00 Brekov
+ Michal a Ján Pšeničňák

Utorok /25.06./

féria

07.00 Strážske
+ Ján Kirvej  
 

Streda /26.06./

féria

07.00 Strážske
+ Anton Balog  
16.30–18.00 Brekov-sv.zmierenia

18.00 Brekov
+ Michal Havrilko

Štvrtok /27.06./

sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

09.00 Strážske – detský domov

16.30–18.00 Strážske-sv.zmierenia

18.00 Strážske – Te Deum
+ Peter a Leonard Mitro, + Marta

 

Piatok /28.06./

Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho

09.00 Strážske–sv.zmierenia chorých

16.00–17.00 Strážske-sv.zmierenia

17.00 Krivošťany

18.15 Strážske
+ Ján Kováč a Juraj Lukčo

09.00 Brekov–sv.zmierenia chorých

16.00–17.00 P.Čemerné- sv.zmierenia

17.00 Pusté Čemerné – cintorín

18.15 Brekov
+ Zuzana, Irena a Ján Kandalík

Sobota /29.06./

Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre rodinu Gabriely Petruf.

08.00 Pusté Čemerné – cintorín

09.30 Brekov
ZBP pre Bohuznámu rodinu

Nedeľa /30.06./

13. nedeľa v cezročnom období

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre rodáka Juraja Sabadoša 

08.00 Brekov
ZBP pre Bohuznámu rodinu

09.30 Pusté Čemerné – cintorín

  • KN č. 25 – Slovensko má vyše 20 nových kňazov. – V Bratislavskej katedrále bolo Te Deum pre novú prezidentku Zuzanu Čaputovú. – Putujeme, aby sme sa obohatili. – Vatikán zareagoval na gender ideológiu. – Nie sme Bohom zabudnutí. – Sacroexpo ponúka všetko pre kostol. – Apoštolskí nunciovia z celého sveta prišli do Vatikánu. – Hlavným znakom Cirkvi je jednota. – V Eucharistii Boh slúži nám. – Snažím sa, aby moja tvorba bola zároveň aj modlitbou. – Najsvätejšiemu venovať to najvzácnejšie. – Lásku k národu si niesol so sebou. – Rozprávku treba objaviť a precítiť. – Ľútosť pri sviatosti zmierenia je naozaj veľmi dôležitá. – Dielo, z ktorého dýcha pápežova radosť. – Za kňaza ho vysvätili na nemocničnom lôžku. – Práve filmovanie ho dostalo na miesta, kam by inak nešiel. – V ich príbehoch je samotný Kristov príbeh. – Zranený muž hľadá úctu a lásku. – Panna Mária vo svojich svätyniach. – Lepší svet sa buduje láskou odpustenia.
  • Prvopiatkový týždeň bude kvôli avizovanej púti na Patmos už tento nasledujúci týždeň v predstihu!!!
  • Nasledujúcu nedeľu 30.06.2019 sa uskutoční zbierka na podporu dobročinných diel Svätého otca, tzv. „Cent sv. Petra“, ale spokojne to môže byť aj „Euro sv. Petra“. Za štedré milodary už vopred Pán Boh zaplať!