Pondelok /04.11./

sv. Karola Boromea, biskupa
spomienka

18.00 Strážske
+ Michal a Helena Jakubík
17.00 Brekov – „dom nádeje“
+ Helena Kmecová

Utorok /05.11./

féria

18.00 Strážske
+ z rodín Klacikovej a Megelovej  
17.00 Brekov – „dom nádeje“
+ Terézia Flašíková

Streda /06.11./

féria

18.00 Strážske – detská
+ z rodín Babjak, Holej a Rohaľ

19.00 modlitby otcov s Ligou Majstrov  

17.00 Brekov – „dom nádeje“
+ z rodín Szczygieľ a Gerbovej

Štvrtok /07.11./

féria

08.00 Michalovce – kňazské rekolekcie

18.00 Strážske
+ Štefan, Michal, Mária, Pavol Ď.

17.00 Brekov – „dom nádeje“
+ Michal a Mária Choma

Piatok /08.11./

féria

18.00 Strážske – mládežnícka
+ Jozef Dvorščák
17.00 Brekov – „dom nádeje“
+ Miroslav Bober

Sobota /09.11./

Výročie posviacky Lateránu

18.00 Strážske s plat. na nedeľu
+ Juraj a Anna Vaľo
 

Nedeľa /10.11./

32. nedeľa v cezročnom období

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre Helenu Duranikovú 

08.00 Pusté Čemerné

09.30 Brekov
Ďakovná za majstrov, robotníkov

  • KN č. 44 – Sviečka za nenarodené deti sa tento rok sústredí na ženy. – Vatikánsky sekretár navštívil Slovensko. – Riaditelia katolíckych škôl upozorňujú na diskrimináciu katolíckeho školstva. – Cez relikvie ďakujeme Pánu Bohu za dar svätcov. – Skončila sa osobitná synoda biskupov o Amazónii. – V Brazílii sa konala najpočetnejšia mariánska procesia. – Biskupský zbor Poľska žiada, aby bol Ján Pavol II. vyhlásený za učiteľa Cirkvi. – Mladí katolíci v Moskve majú svoje prvé centrum. – Cirkev je otvorená všetkým. – Priatelia nám odkazujú, že nebo sa oplatí. – Arcach je pre Arménov domovom ako aj zmyslom života. – Smútok síce patrí k životu, no treba sa mu vedieť vzoprieť. – Dôležitý je úmysel, s akým človek koná. – Poľskí pútnici si uctili svojho rodáka. – Smrť je fakt, na ktorý sa dá pripraviť. – Motivuje ju nielen šport, ale aj Boh. – Keď muži spievajú o budúcej žene. – Diela Vincenta Hložníka neustále oslovujú. – Z vojnového poľa sa neuteká.
  • Vo štvrtok 07.11.2019 o 08.00 budeme mať pravidelné mesačné dekanátne kňazské rekolekcie v MI.
  • Počas celej „dušičkovej oktávy“ v dňoch od 01.11. do 08.11.2019 budeme mať opäť možnosť získať pre dušičky v očistci úplné odpustky pri splnení obvyklých podmienok, ku ktorým sa vzájomne povzbuďme
  • V pondelok 18.11.2019 od 18.00 sa pre mládež opäť pripravuje Godzone Tour – Ide o viac, tentoraz v Mestskej športovej hale v Prešove. Záujemcovia zvlášť z radov mládeže hláste sa včas v sakristiách kostola.