Pondelok /02.12./

féria

06.00 Strážske – rorátna
+ Pavol a Anna Bujnovský
17.00 Brekov – detská
+ Ladislav Kusý

Utorok /03.12./

sv. Františka Xavera, kňaza
spomienka

06.00 Strážske – rorátna
+ z rodín Juhásovej a Jožiovej  
 

Streda /04.12./

sv. Jána Damascéna, kňaza
spomienka

18.00 Strážske – detská
ZBP pre r. Ferenc, Kirvej, Tokár
16.30–18.00 Brekov-sv. zmierenia

18.00 Brekov – mládežnícka
+ Jozef a Mária Kaššai

Štvrtok /05.12./

féria

09.00 Strážske–detský domov

16.30–18.00 Strážske-sv.zmierenia

18.00 Strážske
+ Michal a Regina Pavlovčák

 

Piatok /06.12./

sv. Mikuláša, biskupa
spomienka

09.00 Strážske–sv.zmierenia chorých

16.00–17.00 Krivošťany-sv.zmierenia

17.00 Krivošťany

18.15 Strážske – mládežnícka
+ Mikuláš a Alžbeta Tkáč

09.00 Brekov-sv.zmierenia chorých

16.00–17.00 P.Čemerné-sv.zmierenia

17.00 Pusté Čemerné

18.15 Brekov
+ Sabína Mihaľková

Sobota /07.12./

sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

17.00 večeradlo s Pannou Máriou

18.00 Strážske s plat. na nedeľu
ZBP pre r. Vaľo, Legemza, Ilčišin

 

Nedeľa /08.12./

2. adventná nedeľa

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre rodinu Semanovú 

08.00 Pusté Čemerné

09.30 Brekov
ZBP pre Matúša a Petra s rodin.

  • KN č. 48 – Charita spúšťa adventnú kampaň zameranú na seniorov. – Trnavská novéna jubilovala a Rožňava privítala liturgický deň. – KN zažili po druhej svetovej vojne búrlivé roky. – Fultona Sheena blahorečia ešte pred Vianocami. – Náboženstvá nie sú zdrojom nenávisti. – Hľadajme neustále nové formy inkulturácie evanjelia. – Misionársky učeník nie je obchodníkom s vierou. – Príde Kristus, Spasiteľ a Vykupiteľ, cestu mu pripravme. – Ako sa vychovávajú kresťanskí remeselníci. – Ľudové misie vždy prinášajú duchovný osoh i úžitok. – Zašli sme na slovíčko s homiletikom Ľubomírom Gregom. – Každý kostol má starostlivého dobrodinca. – Dante je autorom nádeje. – Mladí vedátori opäť súťažili. – Ak si chceš získať a udržať priateľa. – Odkrývať s rodinou ten najväčší dar. – Vitajte v ukrajinskom kláštore. – Pomáha im hlavne modlitba.
  • Ponuka vianočných oblátok z farnosti Slivník.
  • Nasledujúcu nedeľu 08.12.2019 po farskej sv. omši stretnutie lektorov.
  • Podľa zvyku i v tomto roku sa bude v nasledujúcich dňoch v sakristii kostola vyberať „rokovina“ – teda prémia ako prejav vďačnosti pre tých, ktorí nám každoročne slúžia a starajú sa o údržbu i zveľadenie a hlavne prevádzku farského či filiálnych kostolov a už v predstihu všetkým za všetko Pán Boh zaplať.