Pondelok /23.12./

sv. Jána Kentského, kňaza
spomienka

05.45 Strážske – prístrešie
+ Michal a Bernardína Kizling

13.00 Strážske – pohrebná
+ Evelina Cvajnová

06.00 Brekov – prístrešie
+ Juraj Gašpár

07.00 Pusté Čemerné – výročná
+ Pavlína Miklošová

Utorok /24.12./

Štedrý deň

22.30 Krivošťany – vigílna

00.00 Strážske – polnočná
Za veriacich celej farnosti  

22.30 Pusté Čemerné – vigílna

00.00 Brekov – polnočná
Na vlastný úmysel

Streda /25.12./

Slávnosť Narodenia Pána

09.00 Krivošťany

10.30 Strážske
Na vlastný úmysel

08.00 Vybuchanec

09.15 Pusté Čemerné

10.30 Brekov
Za veriacich celej farnosti

Štvrtok /26.12./

Sviatok sv. Štefana, diakona a prvomučeníka
sviatok

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske

     + Bohuznámy Štefan

08.00 Brekov
ZBP pre Bohuznámu rodinu

09.30 Pusté Čemerné

Piatok /27.12./

Sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu
sviatok

08.00 Strážske
+ Anna Baánová
17.00 Brekov s požehnaním vína
+ Anna Porvažníková

Sobota /28.12./

sv. Betlehemských neviniatok
sviatok

18.00 Strážske s plat. na nedeľu
+ Michal a Anna Kinčovský
08.00 Brekov
ZBP rod. Demeter, Kirvej, Tomáš

15.00 Sobášna sv. omša v Širokom

Nedeľa /29.12./

Nedeľa Svätej Rodiny

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre rodinu Demčákovú 

08.00 Pusté Čemerné

09.30 Brekov
ZBP pre rodiny Gaľovú, Taligovú

  • KN č. 51 – 52 – Kristus je náš Spasiteľ a Vykupiteľ. – Pápež František navštívil výstavu jasličiek. – Ľudia sa cítia viac osamelí, zmeňme to nielen na Vianoce. – Vianočné symboly na najznámejšom námestí. – Sv. Štefana spája s Ježišom mučeníctvo pre vieru. – Zastávka pri Ježišovom narodení. – Časy, keď sa deti tešili na deda Mráza. – Pripomenuli sme si tri cyrilo-metodské výročia. – V krajine vychádzajúceho slnka víťazí efekt nad vierou. – Slovenský dom v Ríme je ako vianočný dar. – Skvelý teológ, ktorý mal zmysel pre humor. – Ak nie sú šťastné a veselé. – Krajiny, kde má Boží Syn zakázané narodiť sa, keď Fidel Castro zrušil Vianoce na Kube. – Ježiš Kristus nám dáva dary cez blížnych. – KN šokovali profesionalitou. – Netradičné darčeky.
  • V duchu jednoty kresťanských rodín v celej našej farnosti na zvuk zvonov o 18.00 hod. zasadnime k štedrovečerným stolom a začnime sláviť štedrú večeru spoločnou modlitbou na počesť narodenia Mesiáša.
  • V stredu 25.12.2019 na slávnosť Božieho narodenia bude vo farskom kostole po skončení slávnostnej sv. omše vyložená Eucharistia do 17.00 a v nedeľu Svätej rodiny mimoriadna zbierka pre Prešovčanov.