Pondelok /30.12./

Vianočná oktáva

07.00 Strážske
+ Vincent a Mária Nazad
08.00 Brekov
+ Jozef a Helena Baník

Utorok /31.12./

sv. Silvestra, pápeža
spomienka

17.00 Strážske – ďakovná
Za veriacich celej farnosti

23.30 ďakovná pobožnosť s požehnaním

17.00 Brekov – ďakovná
+ Ján, Anna, Jozef Harakaľ

23.30 ďakovná pobožnosť s požehnaním

Streda /01.01./

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie
Nový rok 2020

09.00 Krivošťany

10.30 Strážske
ZBP pre Lukáša i Líviu s rodinou

09.00 Pusté Čemerné

10.30 Brekov
ZBP pre rodinu Mydlovú

Štvrtok /02.01./

sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho,
biskupov i uč. Cirkvi
spomienka

09.00 Strážske – detský domov

18.00 Strážske
+ z rodiny Geľatkovej

17.00 Brekov
+ Michal Mydlo
+ Margita Michalková

Piatok /03.01./

Najsvätejšie meno Ježiš

09.00 Strážske–sv.zmierenia chorých

17.00 Krivošťany

18.15 Strážske
+ Marta Ľubiščáková

09.00 Brekov-sv.zmierenia chorých

17.00 Pusté Čemerné

18.15 Brekov
+ Michal a Veronika Ambro

Sobota /04.01./

Vianočná féria

08.00 Strážske s večeradlom
+ z rodiny Harmanovej
14.00 Koleda v Pustom Čemernom

14.00 Koleda v Krivošťanoch – ned.

Nedeľa /05.01./

Nedeľa po narodení Pána

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre Zdenku Kavkovú 

08.00 Brekov
ZBP pre rodinu Lukčovú

09.30 Pusté Čemerné

  • KN č. 51 – 52 – Kristus je náš Spasiteľ a Vykupiteľ. – Pápež František navštívil výstavu jasličiek. – Ľudia sa cítia viac osamelí, zmeňme to nielen na Vianoce. – Vianočné symboly na najznámejšom námestí. – Sv. Štefana spája s Ježišom mučeníctvo pre vieru. – Zastávka pri Ježišovom narodení. – Časy, keď sa deti tešili na deda Mráza. – Pripomenuli sme si tri cyrilo-metodské výročia. – V krajine vychádzajúceho slnka víťazí efekt nad vierou. – Slovenský dom v Ríme je ako vianočný dar. – Skvelý teológ, ktorý mal zmysel pre humor. – Ak nie sú šťastné a veselé. – Krajiny, kde má Boží Syn zakázané narodiť sa, keď Fidel Castro zrušil Vianoce na Kube. – Ježiš Kristus nám dáva dary cez blížnych. – KN šokovali profesionalitou. – Netradičné darčeky.
  • Pastoračnú návštevu rodín spojenú s požehnaním príbytkov začneme v sobotu 04.01.2020 o 14.00 na filiálke v Pustom Čemernom, potom v nedeľu 05.01.2020 v rovnakom čase o 14.00 v Krivošťanoch a následne v pondelok na slávnosť Zjavenia Pána 06.01.2020 o 14.00 v Strážskom a koledovanie v rámci farnosti ukončíme v závere vianočného obdobia počas víkendu 11.01.2020 – 12.01.2020 o 14.00 na filiálke v Brekove. Indície očakávania a zároveň prijatia farských koledníkov by mali byť otvorené kapurky aj s pantličkami.