Pondelok /06.01./

Slávnosť Zjavenia Pána

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre Kristínu Tomášovú

08.00 Pusté Čemerné

09.30 Brekov
+ z rodiny Porvažníkovej

Utorok /07.01./

féria

13.00 Strážske – pohrebná

18.00 Strážske – výročná
+ Jozef Tokár  

 

Streda /08.01./

féria

18.00 Strážske
+ Štefan Mríz a Štefan Meždej
17.00 Brekov
+ Michal a Anna Mihaľko

Štvrtok /09.01./

féria

09.00 Strážske – domov dôchodcov

18.00 Strážske
+ Michal a Helena Jakubík

 

Piatok /10.01./

féria

18.00 Strážske – mládežnícka
+ Ján, Jozefína a Ján Višňovský
17.00 Brekov
+ z rodiny Ambrovej

Sobota /11.01./

féria

08.00 Strážske
+ z rodín Gaľovej a Sopkaničovej
13.30 Koleda v Brekove

Nedeľa /12.01./

Nedeľa Krstu Krista Pána

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre Bohuznámu Olinu 

08.00 Pusté Čemerné

09.30 Brekov – krstná slávnosť
ZBP pre Bohuznámu rodinu

  • KN č. 1 – Nech radosť v Písme v Roku Božieho slova sa zjavuje maličkým. – Pán prišiel, aby vykúpil a spasil svet. – Slovenskí biskupi blahoželali pápežovi Františkovi. – Saleziáni Dona Bosca majú nového provinciála. – Udalosti v Cirkvi vo svete i na Slovensku počas uplynulého roka 2019. – Svet nepotrebuje prázdne slová ani sľuby, ale svedkov. – Kňazi musia hovoriť o potratoch a eutanázii jasne a zreteľne. – Boh miluje človeka ako prvý a bezpodmienečne. – Urobte všetko, čo vám povie. – Dotykom hľadajú informácie, no Braillovho písma sa netreba báť. – Svetlo vo tmách prináša Ježiša Krista do ulíc. – Svätá omša je darom a zároveň pozvaním na každý deň. – Chrámové zbory oslavujú Boha piesňami. – Ako začať a prežiť nový rok 2020.
  • Mladí a hlavne snúbenci, ktorí v tomto roku zamýšľate vstúpiť do sviatostného manželstva alebo už máte aspoň vážnu známosť, dajte nám včas vedieť nielen kvôli termínom sobáša, ale hlavne kvôli náukám animátorov „školy rodiny“ a nahláste sa na farskom úrade ešte v priebehu tohto mesiaca januára. Ďakujeme.
  • Vzhľadom nato, že dátum Veľkej noci pripadne v tomto prestupnom roku na 12.04.2020, odpustovú slávnosť Ipsa die zo sviatku Nanebovystúpenia Pána vo farskom kostole v Strážskom budeme sláviť najprv vo štvrtok 21.05.2020 a samotnú odpustovú slávnosť potom následne na 7. veľkonočnú nedeľu 24.05.2020. Termíny slávností 1. sv. prijímania tak pripadajú do úvahy najprv na 4. veľkonočnú nedeľu Dobrého Pastiera 03.05.2020 v Brekove a vzápätí o týždeň na 5. veľkonočnú nedeľu 10.05.2020 vo farskom kostole v Strážskom a potom následne na 6. veľkonočnú nedeľu 17.05.2020 pripadne odpustová slávnosť sv. Jána Nepomuckého v Krivošťanoch. V Pustom Čemernom budeme sláviť odpustovú slávnosť sv. Troch košických mučeníkov 06.09.2020 a napokon odpustové turné ukončíme 27.09.2020 odpustovou slávnosťou sv. Michala v Brekove.