Pondelok /03.02./

sv. Blažeja, biskupa, mučeníka
spomienka

18.15 Strážske s požeh. hrdla
+ z rodín Knapovej a Lokšíkovej
17.00 Brekov – detská s požeh. h.
+ Michal, Alžbeta, Anton Lenart.

Utorok /04.02./

féria

07.00 Strážske
+ Pavol Michalov  
 

 

Streda /05.02./

sv. Agáty, panny a mučenice
spomienka

18.00 Strážske – detská
+ Michal a Alžbeta Pliškoví
16.00–18.00 Brekov-sv.zmierenia

18.00 Brekov – mládežnícka
+ Jozef, Paulína P., Ján a Anna Š.

Štvrtok /06.02./

sv. Pavla Mikiho a spol. muč.
spomienka

16.00–18.00 Strážske-sv.zmierenia

18.00 Strážske
+ Marián Šrenkel

 

 

Piatok /07.02./

féria

08.00 Strážske–sv.zmiernenia chorých

16.00–17.00 Strážske-sv.zmierenia

17.00 Krivošťany

18.15 Strážske – mládežnícka
+ z rodín Bubnárovej, Kusákovej

08.00 Brekov–sv.zmierenia chorých

16.00–17.00 Brekov–sv. zmierenia

17.00 Pusté Čemerné

18.15 Brekov
ZBP pre Helenu Doležalovú

Sobota /08.02./

féria

18.00 Strážske s plat. nedele
ZBP rodín Vaľo, Ilčišin, Legemza
 

 

Nedeľa /09.02./

5. nedeľa v období cez rok

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre jubilanta Františka Paľa 

08.00 Pusté Čemerné

09.30 Brekov
ZBP pre Veroniku s rodinou

  • KN č. 5 – Košická eparchia má nového apoštolského administrátora. – Hnutie Fokoláre ďakovalo za Chiaru Lubichovú. – Modlime sa za jednotu kresťanov a zapojme sa tiež do modlitieb za obete obchodovania s ľuďmi. – Na pomoc Prešovu sa vyzbieralo vyše 400-tisíc eur. – Pomáhajú i v náročných chvíľach. – Musíme každý deň počúvať jeho Slovo. – Kardinálsky zbor má nového dekana. – Francúzi protestujú proti legislatívnej likvidácii otca. – Katolícki žurnalisti sa stretli v Lurdoch. – Vo Vietname rastie počet cisterciánov. – Ekumenická pohostinnosť je veľmi dôležitá. – Potrebujeme tých, ktorí sa zasvätili Kristovi a Cirkvi. – Moderná technológia vysušuje vlhké múry bez zásahu do statiky. – Najstaršia bratislavská ulica vstáva z popola. – Boromejky skladajú aj sľub milosrdenstva. – Boží chrám je svätý. – Ježiš je tu pre každého aj pre narkomanov i prostitútky. – Keď Ti niekto ublíži. – Aplikácia bojuje proti plytvaniu. – Herec, ktorý bozkáva iba vlastnú ženu. – Každý z nás sa podobá poškodenej ikone. – Osamelý pútnik sv. Ignác z Loyoly.
  • Mladí a hlavne snúbenci, ktorí ste sa doposiaľ nahlásili vstúpiť v tomto roku do sviatostného manželstva, náuky animátorov „školy rodiny“ sa v rámci farnosti uskutočnia počas víkendu 06.03. – 07.03.2020, teda v piatok po večernej sv. omši a v sobotu po rannej sv. omši počas dňa so spoločným obedom.
  • Poďakovacie a zároveň zoznamovacie stretnutia s kurátormi, kostolníkmi i kantormi a novým pánom kaplánom sa uskutočnia v soboty po večernej omšičke s platnosťou nedele najprv 08.02.2020 s partiou z Brekova, potom o týždeň 15.02.2020 s partiou malých filiálok Krivošťany i Pusté Čemerné a napokon 29.02.2020 v deň parlamentných volieb s farskou partiou zo Strážskeho na motoreste v Brekove.