Pondelok /10.02./

sv. Školastiky, panny
spomienka

18.00 Strážske – výročná
+ Sarah Hrubovčáková
17.00 Brekov – detská
pomazanie chorých
+ Anton, Mária a Michal Jacina

Utorok /11.02./

Panny Márie Lurdskej
spomienka

09.00 Michalovce – kňazské rekolekcie

18.00 Strážske s pomazaním chorých
ZBP pre Dalibora Semiana  

17.00 Krivošťany – pomazanie chorých

Streda /12.02./

féria

09.00 Strážske – detský domov

18.00 Strážske – detská
+ Gabriela Lugošová

17.00 Brekov – mládežnícka
+ z rodiny Tušajovej

Štvrtok /13.02./

féria

09.00 Strážske – domov dôchodcov

18.00 Strážske
+ z rod. Lukačkovej, Maceňkovej

17.00 Pusté Čemerné – pomazanie chorých

Piatok /14.02./

féria

18.00 Strážske – mládežnícka
+ z rodín Baranovej, Harmanovej
17.00 Brekov
+ z rodín Mihaľkovej a Štefekovej

Sobota /15.02./

féria

18.00 Strážske s plat. nedele
+ Fridrich Balko
 

 

Nedeľa /16.02./

6. nedeľa v období cez rok

08.00 Krivošťany

09.15 Strážske
ZBP pre Gabrielu Brehovskú 

09.00 Brekov
ZBP pre Jozefa s rodinou

10.30 Pusté Čemerné – arcibiskup
Za veriacich celej farnosti

  • KN č. 6 – Rehoľníci a rehoľníčky slávili svoj deň. – Ženy zaplnili Kostol sv. Gorazda v Nitre. – Príležitosť predniesť kázeň bez slov. – Zasvätený život znamená vidieť to podstatné a dôležité. – Mariánsky kult chcú v UNESCO. – Vo Francúzsku čoraz väčšmi rastie antisemitizmus a v Anglicku si pripomenú výročie úmrtia sv. Tomáša Becketa. – Blahoslavenstvá sú preukazom totožnosti. – Vy ste soľ zeme i svetlo pre svet. – Majme hrdosť i nadšenie pre Cirkev. – Kňaz jubilant Ľudovít Baláži už sto rokov miluje Boha. – Aj lekárnici sú za život. – Podanie ruky vyjadruje rovnosť pred Bohom. – Redemptoristi majú nových oblátov. – V Mexicu možno siahnuť až na hranice dobra a zla. – Superuniverzita dodá štúdiu medzinárodný ráz. – Mladí novinári sa môžu prihlásiť na kurz v Mníchove. – On je živý oslavuje 25. výročie. – Pomedzi tmu nazerať do Braillovho života. – Filmy o manželstve, ktoré inšpirujú. – Bez vzájomnej dôvery by to nešlo.
  • Manželov v rámci NTM srdečne pozývame na valentínsky filmový večer v piatok 14.02.2020 po sv. omši a mládež pre zmenu na Bowlingový večer v piatok 21.02.2020 po sv. omši do susedného Lesného.
  • Mladí a hlavne snúbenci, ktorí ste sa doposiaľ nahlásili vstúpiť v tomto roku do sviatostného manželstva, náuky animátorov „školy rodiny“ sa v rámci farnosti uskutočnia počas víkendu 06.03. – 07.03.2020, teda v piatok po večernej sv. omši a v sobotu po rannej sv. omši počas dňa so spoločným obedom.
  • Poďakovacie a zároveň zoznamovacie stretnutia s kurátormi, kostolníkmi i kantormi a novým pánom kaplánom sa uskutočnia v soboty po večernej omšičke s platnosťou nedele najprv 08.02.2020 s partiou z Brekova, potom o týždeň 15.02.2020 s partiou malých filiálok Krivošťany i Pusté Čemerné a napokon 29.02.2020 v deň parlamentných volieb s farskou partiou zo Strážskeho na motoreste v Brekove.