Pondelok /01.06./

Panny Márie, Matky Cirkvi
spomienka

13.00 Strážske – pohrebná
+ Berta Špirňáková – dom nádeje

18.00 Strážske
+ Michal a Regina Pavlovčák

16.00–17.00  Brekov-sv.zmierenia

17.00 Brekov
+ Valéria Slepáková

Utorok /02.06./

sv. Marcelína a Petra, muč.
spomienka

16.30–18.00 Strážske-sv.zmierenia

18.00 Strážske
+ Ján Makara, Michaela Čajková  

 

 

Streda /03.06./

sv. Karola Lwangu a muč.
spomienka

18.00 Strážske
+ z rod.Copko, Geregáč, Sabanoš
16.30–18.00 Brekov-sv.zmierenia

18.00 Brekov
+ z rod. Dupľakovej i Kolibabovej

Štvrtok /04.06./

Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza

16.30–18.00 Strážske-sv.zmierenia

18.00 Strážske
ZBP pre rodinu Holejovú
ZBP pre Jozefa Vajdu, Lujzu Leu

09.00 Košice – katedrála – Dóm
Presunutá omša svätenia olejov namiesto Zeleného štvrtku len za účasti kúrie, kanonikov i dekanov

Piatok /05.06./

sv. Bonifáca, biskupa a muč.
spomienka

08.00 Strážske–sv.zmierenia chorých

16.00–17.00 Krivošťany-sv.zmierenia

17.00 Krivošťany

18.15 Strážske – mládežnícka
+ Jaroslav Kožej

08.00 Brekov–sv.zmierenia chorých

16.00–17.00 P.Čemerné-sv.zmierenia

17.00 Pusté Čemerné

18.15 Brekov
+ z rodín Kováčovej a Nemcovej

Sobota /06.06./

Sviatosť birmovania vo farnosti

09.00 Strážske – birmovka

ZBP pre Jána, Ruženu a Jána F.
ZBP pre Petra a Janu Turčík

11.00 Brekov – konsekračná
ZBP pre Petra Mihaľka
Za veriacich celej farnosti

Nedeľa /07.06./

10. nedeľa v období cez rok
Nedeľa Najsvätejšej Trojice

08.00 Krivošťany

09.15 Strážske
ZBP pre Jozefu a Mariána s rod. 

08.00 Brekov
ZBP pre Máriu Havrilkovú

09.15 Pusté Čemerné

10.30 Pusté Čemerné – cerkev

  • KN č. 22 – Na Butkove vyrástla zvonica svätého pápeža. – Spomínali sme na sv. Jána Pavla II., ktorý je vzorom i pre novú generáciu. – Zomrel provinciál saleziánov Don Jozef Ižold. – Spišskosobotský kostol odhalil dávne tajomstvá. – Národný týždeň charity bude v znamení osobných príbehov. – Bazilika Božieho hrobu je opäť otvorená. – Sv. Ján Pavol II. nebol morálnym rigoristom. – Život treba vždy brániť od počatia až po prirodzenú smrť. – Prijmite Ducha Svätého. – Živé svetlo sv. Hildegardy preniká i tento moderný svet. – Zahraničné cesty pápeža ako znamenia čias. – Ohlásenie manželskej prekážky je povinnosť. – Bratislavu chráni Panna Mária Snežná. – Pápež František adresoval kňazom úprimné slová. – Buďme priateľmi Ježiša.
  • Počas celého prvopiatkového týždňa využite možnosť prijatia sviatosti zmierenia, kedy, komu, kde vyhovuje a vzhľadom na časové i kapacitné limity to nenechávajte celkom na poslednú chvíľu milí veriaci.
  • Vo štvrtok 04.06.2020 po večernom programe bude príprava areálu farského kostola vrátane výzdoby a následne v piatok 05.06.2020 po prvopiatkovom večernom omšičkovom programe generálka birmovancov!
  • V sobotu 06.06.2020 najprv o 09.00 prijme v rámci celej farnosti 60 mladých birmovancov sviatosť birmovania z rúk arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera, metropolitu a následne o 11.00 budeme sláviť ďalšie výročie konsekrácie kostola sv. Michala, archanjela na najväčšej filiálke v Brekove v réžii p. kaplána.
  • Od sp. Panny Márie, Matky Cirkvi sa opäť začneme spoločne modlievať modlitbu: „Anjel Pána…“