Rok-sv.-Jozefa-logo
Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi.
Urobil tak dňa 8. decembra apoštolským listom s názvom Patris corde (S otcovským srdcom).
Mimoriadny Rok sv. Jozefa potrvá do 8. decembra 2021.

Na stiahnutie:

Brožúra rok sv. Jozefa
Rok sv. Jozefa
Krížová cesta k sv. Jozefovi


Odpustky-tahak

opdustky_sv_Jozef
prosba_sv_Jozef
Zasvatenie