odpust'/

 


Sobotné detské šantenia

Hneď prvé lúče slnka nás s deťmi vytiahli vonku a užívať si ich. A nebolo to len o zábave, súťažiach a super futbale, ale aj o biblickej katechéze, kde si postupne, podrobnejšie rozoberáme postavy Starého zákona, ktoré preberáme na detských sv. omšiach. Vďaka za krásne chvíle.

 

Nácvik prvoprijímajúcich detí v kostole, futbal, smiech, radosť a pár slzičiek. Aj o tom bolo tretie sobotné detské šantenie. Spoločne ďakujeme nášmu Pánovi za tieto krásne spoločné chvíle.

kaplán Matúš

Galéria


 

Krížová cesta – Veľký piatok

Škola, obchod, krčma, ihrisko.. Mnohí by povedali, že tieto miesta nemajú nič spoločné s farnosťou a jej spoločenstvom. A práve naopak… Veľkopiatočná doobedňajšia krížová cesta nám povedala, že práve tieto miesta sú pre rozvoj vzťahov najpodstatnejšie. Aj my sme sa mnohí stretli na cestách nášho mesta, ktoré boli cestou utrpenia nášho Pána. Nech On sám kráča s nami, aby sme s Jeho požehnaním vytvárali nádheru spoločenstva nie len “na oko” v kostole, ale živé a pravé všade tam, kde budeme..

Galéria


Staršie akcie