Veľkonočný pondelok

„Tohto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami“
(Sk 2, 32)

zmrtvychvstanie

 

V právnom zmysle slova je svedok divákom; niekým, kto na vlastné oči videl, ako sa udial napríklad zločin. A to, čo svedok videl, sa považuje za dôkaz. Podľa toho boli Peter a ostatní apoštoli svedkami zmŕtvychvstalého Ježiša. Z tohto uhla pohľadu nebolo svedkov vzkriesenia vôbec veľa – a všetci sú už poriadne dlho mŕtvi!

Slovo svedok má však ešte ďalší zmysel: znamená každú súčasť dôkazu, ktorá niečo potvrdzuje. Jedným takým svedkom o Ježišovi je Písmo. Slová prorokov a evanjeliové príbehy rozprávajú o Ježišovi a o živote, ktorý pre nás získal. Svedkom sú aj dejiny sveta. Učeníci šírili svoje svedectvo o Ježišovi široko ďaleko, čím menili celú Rímsku ríšu. Odo dňa zoslania Ducha Svätého až po súčasnosť ovplyvnilo Ježišovo učenie viac ľudí než učenie ktoréhokoľvek iného náboženského vodcu. Jeho život sa stal aj kritériom rozdelenia dejinného času – na obdobie pred Kristom a po Kristovi.

Už dve tisícročia mení Ježiš svojou mocou a verejne život veľkého množstva jednotlivcov. Sú to svätí a hrdinovia našej viery. Aj oni dosvedčujú, že Ježiš stále žije a pôsobí vo svete.

A áno, si tu aj ty. Ak vo svojom živote zakúšaš Ježišovu prítomnosť, svedčíš o ňom aj ty. Ak ťa Ježiš uzdravil – fyzicky alebo duchovne, svedčíš o ňom. Ak ti pomohol dosiahnuť v živote radosť a pokoj, ak ti pomohol prekonať zlozvyk, ktorý ťa nivočil, či obnoviť rozpadnutý vzťah, aj vtedy o ňom svedčíš. Už samotný tvoj život je závažným dôkazom. Tvoja viera, tvoja oddanosť i túžba robiť to, čo je správne a čo slúži Pánovi ku cti, dokazuje celému svetu, že Ježiš vstal zmŕtvych.

Ty – áno, ty – si životne dôležitou súčasťou tohto dôkazu. Choď teda a ukáž celému svetu, že Ježiš žije!

 

Pane, radujem sa z tvojho zmŕtvychvstania. Nech svetlo, ktoré vďaka tomu zo mňa vyžaruje, osvetľuje tento svet!

 

Texty meditácií prebraté z časopisu Slovo medzi nami

 

 

Staršie akcie