ntm/
 
 

Svätý Mikuláš

Kázeň s deťmi. Takýto názov niesla mikulášska talkshow. Za sprievodu moderátorky Zlatky Buchtovej sme v našom kostole 7.decembra spoločne privítali svätého Mikuláša. Sám nám prerozprával svoj životný príbeh ale ponúkol nám aj rady do života – ako sa stať svätým. Tento krásny čas nám spestril čert, na ktorom sme sa naučili, že byť zlým sa neoplatí. S nami – hriešnymi ľuďmi zlo prichádza aj do chrámu, domu Boha. Svojou snahou a počúvaním Božieho volania sa aj najväčšie zlo dokáže obrátiť na dobro či skutok lásky. Ďakujeme Bohu, že za štedrej prítomnosti detí nás štedro potešil aj svätý Mikuláš.

Galéria


PS: Milujem ťa!

Aký vzácny dar…ten najkrajší…aj pre zosnulých…našich milovaných…svätá omša venovaná práve im…náš dar ich pokoj…náš dar ich svetlo…najkrajší dar…svätá omša…neskutočné milosti…naše požehnanie ich sľúbené víťazstvo…naša a ich láska…naša obeta ich vyslobodenie…moja modlitba ich vykúpenie…

Odpočinutie večné daj im Pane a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji!

Galéria


Za všetko čo nám dávaš…Ti ďakujeme!

Len kvapku malú si vložil do mojich rúk len kvapku malú si teraz pýtaš späť. Táto kvapka v Tvojich rukách sa na hojný dážď zmení, čo celú zem zúrodní…Slová tejto piesne rozprávajú o požehnaní nás od Boha Otca, ktorý sa o nás s láskou a vždy stará. Ďakujme mu za každý dar, za náš každodenný chlieb…nie u každého je to samozrejmosťou.

IMG_6368 

Pod krídlami anjelov…

Takýto názov niesol náš 2.farský deň, ktorý sa konal v sobotu 11.júna. Pri svätej omši v rámci homílie nám kňazi a mladí spolu s deťmi predstavili krátke výstupy najmä o strážnych anjeloch. Potom sa začali hry anjelov pre všetky deti. Súčasne prebiehala súťaž „Moje halušky sú lepšie ako tvoje“ ktorá sa spolu s detským štvorbojom vyhodnotila v závere. Dobrú náladu všetkým priniesla aj Krasňanka počas ktorej si zasúťažili aj dospelí a to vtroch disciplínach: chytanie loptičiek, balónový tanec a prefukovanie loptičiek.

Všetkým organizátorom, kurátorom, zúčastneným deťom i mladým, návštevníkom a veriacim zo srdca ďakujeme za spoločné chvíle radosti, smiechu a spoločenstva, ktoré nám daroval Pán.

Galéria

 


 

Staršie akcie