ntm/

Vianočný kalendár – úmysly modlitieb na jednotlivé dni

25.12.
Pane Ježišu, prosíme Ťa za rodiny, v ktorých niekto z jej členov chýba.
26.12.
Pane Ježišu, prosíme Ťa za našich kamarátov, ktorí Ťa nepoznajú.
27.12.
Pane Ježišu, prosíme Ťa za ľudí, ktorí trávia Vianoce sami a sú smutní.
28.12.
Pane Ježišu, prosíme Ťa za deti, ktoré nemajú rodičov, alebo im ubližujú.
29.12.
Pane Ježišu, prosíme Ťa za ľudí, ktorí sú bez domova a stratili silu postarať sa o seba.
30.12.
Pane Ježišu, prosíme Ťa za chorých, ktorí stratili nádej na uzdravenie.
31.12.
Pane Ježišu, prosíme Ťa za cudzincov, ktorí museli opustiť svoje domovy.
1.1.
Pane Ježišu, prosíme Ťa za ľudí, ktorí žijú v mestách, kde vládnu nepokoje, konflikty a vojny.
2.1.
Pane Ježišu, prosíme Ťa za ľudí, ktorí sú prenasledovaní pre vieru v Teba.
3.1.
Pane Ježišu, prosíme Ťa za všetkých, komu tohto roku cez Vianoce niekto zomrel.
4.1.
Pane Ježišu, prosíme Ťa za tých, ktorí páchajú zlo, aby sa obrátili.
5.1.
Pane Ježišu, prosíme Ťa za všetkých, ktorí Ťa hľadajú, aby Ťa našli ako mudrci z Východu.
6.1.
Pane Ježišu, z hĺbky srdca Ťa prosíme, aby si požehnal celému svetu.

 


11

 

„Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom:
Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán.

Lk 1, 10-11

 


Svätý Mikuláš

Kázeň s deťmi. Takýto názov niesla mikulášska talkshow. Za sprievodu moderátorky Zlatky Buchtovej sme v našom kostole 7.decembra spoločne privítali svätého Mikuláša. Sám nám prerozprával svoj životný príbeh ale ponúkol nám aj rady do života – ako sa stať svätým. Tento krásny čas nám spestril čert, na ktorom sme sa naučili, že byť zlým sa neoplatí. S nami – hriešnymi ľuďmi zlo prichádza aj do chrámu, domu Boha. Svojou snahou a počúvaním Božieho volania sa aj najväčšie zlo dokáže obrátiť na dobro či skutok lásky. Ďakujeme Bohu, že za štedrej prítomnosti detí nás štedro potešil aj svätý Mikuláš.

Galéria


PS: Milujem ťa!

Aký vzácny dar…ten najkrajší…aj pre zosnulých…našich milovaných…svätá omša venovaná práve im…náš dar ich pokoj…náš dar ich svetlo…najkrajší dar…svätá omša…neskutočné milosti…naše požehnanie ich sľúbené víťazstvo…naša a ich láska…naša obeta ich vyslobodenie…moja modlitba ich vykúpenie…

Odpočinutie večné daj im Pane a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji!

Galéria


Za všetko čo nám dávaš…Ti ďakujeme!

Len kvapku malú si vložil do mojich rúk len kvapku malú si teraz pýtaš späť. Táto kvapka v Tvojich rukách sa na hojný dážď zmení, čo celú zem zúrodní…Slová tejto piesne rozprávajú o požehnaní nás od Boha Otca, ktorý sa o nás s láskou a vždy stará. Ďakujme mu za každý dar, za náš každodenný chlieb…nie u každého je to samozrejmosťou.

IMG_6368 

Pod krídlami anjelov…

Takýto názov niesol náš 2.farský deň, ktorý sa konal v sobotu 11.júna. Pri svätej omši v rámci homílie nám kňazi a mladí spolu s deťmi predstavili krátke výstupy najmä o strážnych anjeloch. Potom sa začali hry anjelov pre všetky deti. Súčasne prebiehala súťaž „Moje halušky sú lepšie ako tvoje“ ktorá sa spolu s detským štvorbojom vyhodnotila v závere. Dobrú náladu všetkým priniesla aj Krasňanka počas ktorej si zasúťažili aj dospelí a to vtroch disciplínach: chytanie loptičiek, balónový tanec a prefukovanie loptičiek.

Všetkým organizátorom, kurátorom, zúčastneným deťom i mladým, návštevníkom a veriacim zo srdca ďakujeme za spoločné chvíle radosti, smiechu a spoločenstva, ktoré nám daroval Pán.

Galéria

 


 

Staršie akcie