Oznam:
Najvyšší Boh prosí o vašu prítomnosť na slávnosti príchodu jeho Syna na svet. Neslýchaná udalosť bude pokračovať radostnou oslavou na dvoch miestach: v nebi a na zemi. Slávnosť sa uskutoční 25. decembra a ste pozvaní najbližšie štyri týždne stráviť prípravami na ňu.

 

Vitaj v Advente – v období nádeje a očakávania! O mesiac sa mnohí z nás stretneme v kruhu širšej rodiny. Opäť zachováme tradíciu. Dáme si darčeky. Vyzdobíme domy. Pripravíme osobitné jedlá.

A všetkým zvykom, ktoré dodržiavame, dáva zmysel to, že príde a navštívi nás sám Ježiš. Dnešné čítanie vraví, že nevieme, kedy príde, ale že prisľúbil, že príde. Práve teraz hľadá nové spôsoby, ako sa dotknúť nášho srdca. Práve teraz pripravuje pre nás osobitné dary milostí a požehnania – Advent a Vianoce sprítomňujú skutočnosť, že svoje dary dá tým, ktorí mu otvoria svoje srdce.

Aké dary ti dáva? Pripomeň si Otcovu lásku. Nádej, keď stojíš pred ťažkými situáciami. Nové poznanie a múdrosť, o ktoré sa môžeš podeliť s inými. Oslobodenie od viny, keď zložíš svoje hriechy a zlyhania k jeho nohám. A nadovšetko pokoj a radosť, keď ti vraví, že si ťa vryl do svojich dlaní.

Práve preto prijmi dnes jeho pozvanie! Urob všetko preto, aby si bdel a bol pripravený prijať Ježiša a jeho dary. Pokús sa venovať viac času každodennej modlitbe a čítaniu Svätého písma. Choď na spoveď, aby si sa zbavil všetkého, čo ti bráni prijímať jeho lásku a dary.

Ježiš chce s tebou oslavovať. A dáva ti celý mesiac na to, aby si sa pripravil. Krok za krokom, deň za dňom môžeš prísť bližšie k Pánovi – a vnímať, ako ťa k sebe priťahuje!

 

Pane Ježišu, prijímam tvoje pozvanie. Pomôž mi svojím Duchom a milosťou pripraviť sa na blížiace sa Vianoce.

 

Text prevzatý z časopisu Slovo medzi nami


Flogo1
 

 

Staršie akcie