Rozlúčka s kaplánom – P. Čemerné

Púť rodín – nielen prvoprijímajúcich detí – na Mariánsku horu v Levoči

Človek v živote zažije mnoho dobrých, pekných a dôležitých vecí. V živote kresťana je to moment, kedy Ježiš vstupuje cez sviatosti do života kresťana a pomáha mu v duchovnom raste. Preto je dôležité sa Bohu za tieto dary aj poďakovať. Tak sme aj urobili v nedeľu 3. 6., kedy sme z našej farnosti vyrazili na Mariánsku horu v Levoči, aby sme sa ďakovnou púťou poďakovali Panne Márii za jej syna, ktorého deti mohli prijať tohto roku po prvýkrát do svojho srdca. Pri sv. omši sme si dali otázku – Kedy môžu byť deti vo svojom živote najšťastnejšie? Ak budú vedené k jednej z Máriiných čností – poslušnosti. Vtedy bude v ich živote, ale aj živote ich rodičov prebývať úprimná radosť. Na konci sv. omše sme sa všetci pútnici cez zasväcujúcu modlitbu odovzdali Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.  Z Mariánskej hory naše kroky viedli do Baziliky sv. Jakuba, kde sme okrem iného mohli vidieť najväčší drevený oltár v Európe, na ktorom je znázornená Posledná večera. Posledná zastávka bola na Spišskom hrade, kde nás pri výstupe zastihol poriadny lejak. Túto prestávku sme využili na krátke občerstvenie. Po prehliadke sa 24 detí a 32 dospelých pútnikov pobralo domov pokračovať v ďalšej – ešte dôležitejšej – životnej púti. Bohu vďaka!

kaplán Paľo

Galéria


1. sv. prijímanie Strážske – Galéria

 


Nedeľa Dobrého pastiera

Štvrtá veľkonočná nedeľa je Nedeľou Dobrého pastiera, kedy sa zvlášť modlíme za nové duchovné povolania. V túto nedeľu sa otvárajú všetky dvere seminárov na Slovensku. A tak aj košickí seminaristi otvorili nielen dvere seminára, ale pripravili pre širokú verejnosť aj pekný kultúrno-spoločenský program so súťažami – ako pre deti, tak aj pre dospelých – spojený s tombolou. Rodinky s deťmi a mladými z našej farnosti sa po svätej omši v Krivošťanoch vybrali do Košíc. Najprv sme navštívili bobovú dráhu v Kavečanoch, kde si každý mohol vyskúšať svoju osobnú odvahu. Po skúške odvahy na bobovej dráhe sme prišli do seminára, kde nám seminaristi ukázali priestory, v ktorých sa pripravujú na svoje budúce povolanie. Vyhladovaní sme sa po tejto exkurzii vybrali na obed a kultúrno-spoločenský program v seminári. Považovali sme za dôležité navštíviť matku kostolov Košickej arcidiecézy – Dóm sv. Alžbety aj s odborným výkladom. Podarilo sa nám navštíviť aj miesta, kde sa človek za normálnych okolností nedostane. Po dobrej zmrzline a osviežujúcej káveJ sme sa spoločne pobrali plní zážitkov domov. Nakoľko touto akciou ide aj o pastoráciu a starostlivosť o nové duchovné povolania, z celej farnosti sa nazbieralo 13 miništrantov. Veríme, že o rok, ak sa nič vážne nestane,J ich bude ešte viac.J Vďačnosť patrí najme Dobrému pastierovi – Ježišovi, ktorý nad nami držal svoju žehnajúcu i ochraňujúcu ruku. Videli sme to v krásnom počasí, v stretnutí sa s ľuďmi cez spoločné rozhovory i kultúrno-duchovný zážitok v seminári i v katedrále. Nech aj tento kultúrno-duchovný výlet je oslavou Boha a posilní semienko viery každého človeka, ktorý túži po stretnutí sa s Bohom prostredníctvom blížneho. 

                                                                                                                      kaplán Paľo

Galéria


Odpust


Tlačiť


Krížová cesta mestom 2018 – Galéria

 


 

Staršie akcie