Manželský desiatok_plagát

Stiahnuť ako pdf


NTM

 


 

Je zaujímavá zhoda, že končíme občiansky rok 2017 a začíname Nový rok 2018 súčasne v nedeľu so sviatkom Svätej rodiny. Na počiatku všetkého bola prvá rodina Adama a Evy zranená hriechom. Niekde v strede ľudských dejín vystupuje Svätá rodina ako ideál a riešenie pre zranené rodiny. Na konci fatimských zjavení sa zjavuje na pozadí tancujúceho slnka opäť Svätá rodina. Sestra Lucia, ktorá bola účastná týchto zjavení vo Fatime hovorí, že ide o rozhodujúci zápas medzi Bohom a kniežaťom temnôt. Boj o rodinu, o jej záchranu podľa Božieho stvoriteľského zámeru. A tak aj my sa môžeme zamyslieť a položiť si otázku: Ako to v predchádzajúcom roku vyzeralo v mojej rodine? Kto v nej víťazil: Boh alebo diabol?  Narástli sme v láske, vo viere, vo vzťahoch spolu s manželkou a s našimi deťmi?

 

A tak toto koncoročné spytovanie svedomia nám môže pomôcť pozrieť sa na nášho praotca viery, na bezdetného Abraháma. On vyjadruje Pánovi, že nepotrebuje nič pre seba, len prosí o požehnanie mať potomka. Pán mu to sľúbi a keďže ide o Boha, ktorý je verný, splní mu svoj sľub, keď už to najmenej čakal. Požehnal mu Izáka. Abrahám si neurobil zo svojho syna modlu čo vyjadril pripravenosťou dať svojho syna Izáka Pánovi na vrchu Morja. „Pane je tvoj a nech tvoj aj ostane…“To je skutočná láska k deťom. Len takíto otcovia a matky viery splodia a vychovajú aj veriace deti.

 

Sv. Pavol keď píše list Kolosanom (3, 12-13) poukazuje na rodinné čnosti, kde nad všetkým má vládnuť láska, plná trpezlivosti, milosrdenstva, odpustenia, pokoja, vďačnosti, poslušnosti a miernosti. Len úsilie o tieto čnosti vybuduje pevný a dokonalý zväzok jednoty v manželstve a v rodine. Len rodina s týmito čnosťami sa nerozdelí a nerozletí, ale vytrvá v jednote cez všetky skúšky a vzdialenosti. Veľkým vzorom nám je v tom Svätá rodina, ktorá prichádza do chrámu obetovať svojho syna. Robí tak v modlitbe, počúvaní Božieho slova, a v úzkom kruhu spoločenstva s rovnako zmýšľajúcimi a veriacimi ľuďmi ako bol Simeon a Anna.

 

Všetci túžime mať šťastnú rodinu, ale sme doma aj v chráme? Hľadáme Božiu blízkosť, Božie oslovenie a posilnenie? Sväté písmo hovorí o človeku, ktorý keď si myslí, že vlastnými silami si vybuduje a udrží šťastnú rodinu je naivným hlupákom, ktorému sa diabol so svojimi kumpánmi veľmi rýchlo zasmeje do očí…

 

            Mladý muž so svojou mladou manželkou prežíval nádherné chvíle šťastia, hlavne keď sa mu narodil synček. Mal k tomu aj narodeniny, darilo sa mu v zamestnaní. A tak uvažoval: „prečo to patrične neosláviť!“ Niečo sa vypilo a kolegovia chceli pokračovať v oslave ďalej vo verejnom dome. Išli všetci. Muž vyšiel odtiaľ zhnusený sám zo seba, šťastie sa mu zrútilo, nechcelo sa mu ísť domov, pomýšľal ukončiť svoj život. Našťastie pozbieral všetky svoje sily a takýto zhnusený a zúfalý padol k Ježišovým nohám v spovednici. Vyšiel odtiaľto ako nový. Pri Ježišovi našiel novú nádej, že môže začať nový život s novou opravdivejšou vierou. Nebude už stavať na svojej pýche, ale na Ježišovi. Lebo On mu pomáha cez pokoru a obetu opäť budovať šťastie svojej rodiny.

 

Začali sme Nový rok 2018 s pohľadom na Svätú rodinu. Podobá sa jej aj tá moja rodina? Majme túžbu pripodobniť sa jej. Preto spoločne volajme: „Svätá rodina ochraňuj rodiny našej farnosti!“

 

           To Vám v Novom roku praje a vyprosuje váš kaplán Paľo

 

 

Staršie akcie