Áno pre život
Bilingsová ovulačná metóda
Inštitút rodiny Košice
Fórum života
Hnutie kresťanských rodín na Slovensku
Kurzy prípravy na manželstvo
Liga pár páru; Prečo nie antikoncepciu, aké sú alternatívy, ….
Čo škola neučí…
Právo na život
Stop genocíde