puste-cemerne

V listine z roku 1332 je zmienka o murovanom farskom kostole Sv. Alžbety, ktorý neskôr zanikol. Rímskokatolícky kostol bol využívaný počas obdobia reformácie kalvínmi a od 17. a 18. storočia ho využívali gréckokatolícki veriaci. V roku 1968  sa rímskokatolícky veriaci spontánne rozhodli k svojpomocnej výstavbe kostola. Kostol bol slávnostne posvätený 3.12.1976. Dvojvežový rímskokatolícky kostol je zasvätený Sv. Košickým mučeníkom.

 

Čas nedeľných bohoslužieb:
Šk. rok:      8.00h
Prázdniny:  8.00h

 

Počet obyvateľov: 356
z toho rím.kat. náboženstva:
205
(31.12.2008)

Kostolník: MORAVSKÝ Jaroslav

Mimoriadny rozdávateľ sv. prijímania: MORAVSKÝ Karol