V sobotu 4.10. 2014 sme úvodnou mládežníckou sv. omšou spoločne rozbehli naše pravidelné stretávania sa, zatiaľ pri večernej sobotnej sv. omši. Postupne ak bude záujem, môžeme k ním pripojiť aj mládežnícke stretká. Pri prvej štartovnej sv. omši nás spevom a hudbou sprevádzalspevácky zbor Elias z Ruskova, za čo im zo srdca ďakujeme. Nosnou myšlienkou bol klip, ktorý si môžete pozrieť pod článkom. Ten nám otvára dvere k pochopeniu potreby budovania nášho vzťahu s Bohom, ktorý sa nám naštrbil a kazí našim hriechom. Ježiš nás chce priviesť naspäť k životu. Dáš mu šancu?