brekov


Začiatkom 18. storočia bola filiálka Brekov pridelená k farnosti Strážske. Kostol tejto filiálky bol vybudovaný v roku 1742 na starších základoch. V roku 1782 po veľkom zemetrasení bol opravený a spevnený.
K pôvodnému kostolu bola pribudovaná prístavba.  Kostol je zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi.

 

Čas nedeľných bohoslužieb:
Šk. rok:      9.30h
Prázdniny:  9.30h

 

Počet obyvateľov:  1301
z toho rím.kat. náboženstva: 1180

(31.12.2008)

Kostolníčka: BARNÍKOVÁ Mária

Mimoriadny rozdávateľ sv. prijímania: BARTKO Ondrej


(zdroj: www.brekov.sk, farská kronika)