Kostol

 

Čas nedeľných bohoslužieb:
Šk. rok:      9.30h
Prázdniny:  9.30h

 

Počet obyvateľov: 4580
z toho rím.kat. náboženstva: 2880

(31.12.2008)

 

Kostolník: OBLAŽNÁ Kvetava

Mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania: MISÁR Ján; SKOUPIL Sergej